Försäk­ringar

Kommunen försäkrar barn och elever i förskolan och skolan. Försäkringar finns också för andra typer händelser som ger skador.

Enköpings kommun har en kollektiv olycksfallsförsäkring hos Länsförsäkringar för barn, elever och andra grupper inom kommunens verksamhetsområden.  Kommunen har också andra försäkringar som kan täcka en enskild skada om det beror på kommunen att skadan har skett. Det kan vara om bilen går sönder av en grop i gatan eller om en skada uppstår på grund av översvämning.   Alla skador utreds av kommunens försäkringsansvarige i samarbete med försäkringsbolagen om kommunen är skyldig att ge ersättning eller inte

Vanliga frågor

Vilka har olycksfallsförsäkring?

Alla barn i kommunal verksamhet i förskolor, daghem, skolor är försäkrade dygnet runt. Vid olycksfall anmäler du skadan till Länsförsäkringar.

Vad gör jag om mitt barn skadas?

Sök upp läkare eller tandläkare som är ansluten till Försäkringskassan så barnet blir undersökt. Spara alla kvitton i originalform. Anmäl skadan till Länsförsäkringar på 018-68 55 00. Du kan också fylla i blanketten och skicka in till Länsförsäkringar.

Är barnen försäkrade dygnet runt?

Alla villkor om olycksfallsförsäkring inom förskola och skola kan du läsa om i försäkringsbeskedet under fördjupad information.

Fördjupning