Korsängsskolan

Kontakt

Adress: Korsängsgatan 10
Telefon: 0171-62-67 60
E-post: korsangsskolan@enkoping.se

Korsängsskolan

Korsängsskolan ligger i stadsdelen Korsängen med gångavstånd till de centrala delarna av Enköping. Vi har även nära till resecentrum och grönområden.

Korsängsskolan har elever från förskoleklass upp till årskurs 9. Vi har ca 620 elever och är 85 st i personalen. Pedagogerna är välutbildade och arbetar i enlighet med sin behörighet.

Under skoldagen arbetar fritidspersonalen i de yngre klasserna för att sedan finnas i fritidshemmets verksamhet under eftermiddagen. På detta sätt skapas kontinuitet under dagen för eleverna vilket bidrar till deras trygghet.


Kontakt

Adress: Korsängsgatan 10, 745 49 Enköping
Telefon: 0171-62 67 60
E-post: korsangsskolan@enkoping.se