Kors­ängsskolan

Infor­mation

Adress: Korsängsgatan 10, 745 49 Enköping

Telefonnummer: 0171-62 67 60

År: F–9

Antal: 620 elever

Driftsform: Kommunal

Huvudman: Enköpings kommun

Om Korsängsskolan

Korsängsskolan ligger i stadsdelen Korsängen med gångavstånd till de centrala delarna av Enköping. Vi har även nära till resecentrum och grönområden.

Korsängsskolan har elever från förskoleklass upp till årskurs 9. Vi har 620 elever och är omkring 100 personer i personalen. Pedagogerna är välutbildade och arbetar i enlighet med sin behörighet.

Under skoldagen arbetar fritidspersonalen i de yngre klasserna för att sedan finnas i fritidshemmets verksamhet under eftermiddagen. På detta sätt skapas kontinuitet under dagen för eleverna vilket bidrar till deras trygghet.

Korsängsskolans värdegrund

  • Alla människors lika värde
  • Alla blir sedda, hörda och bekräftade
  • Du är värdefull för den du är.
Foto på Korsängsskolan.