Enögla­skolan

Infor­mation

Adress: Västerleden 155, 745 62 Enköping

Telefonnummer: 0171-62 59 90

År: F-9

Antal: Cirka 500 elever

Driftsform: Kommunal

Huvudman: Enköpings kommun

Om Enöglaskolan

Enöglaskolan ligger på Västeleden på Lillsidan i Västerledsskolans gamla lokaler.

På Enöglaskolan går elever från F-klass till årskurs 9. Vi har omkring 500 elever och är omkring 80 personer i personalen. Majoriteten av den undervisande personalen är behöriga.

Enöglaskolans värdegrund

  • Vi vet att alla vill och kan lära
  • Vi utgår från varje barns individuella förutsättningar och skapar möjligheter för ett livslångt lärande
  • Vi har ett arbetsklimat präglat av lust och glädje
  • Vi vill att alla ska känna sig trygga
  • Vi visar omtanke och respekt, alla ska bli sedda, vara delaktiga och känna sig betydelsefulla
  • Vi tar avstånd från kränkande ord och handling.
Foto på Enöglaskolan.