Trädgårdsmästare

Vill du jobba med ett arbete i ständig utveckling, använda kreativt tänkande, praktisk kunskap och färdigheter där ditt intresse för växter får ta plats? Vill du jobba med utemiljöer och gröna näringar som den gemensamma nämnaren? Då är det här utbildningen för dig.

Enköping är en etablerad park- och trädgårdsstad vilket ger stora möjligheter att studera växter i sitt sammanhang.  Ett moment som gör vår utbildning unik är att vi sedan 2007 låter studenterna skapa idéträdgårdar som examensarbete. Trädgårdarna är enormt uppskattade och välbesökta av Enköpingsborna och ger studenterna en värdefull erfarenhet inför kommande yrkesroll.

Lärande i arbete (LIA)

Eftersom vi vet att chansen till jobb ökar genom yrkeserfarenhet får du ta del av lärande i arbete (LIA) under utbildningen. Det ger dig praktisk erfarenhet och färdigheter av att arbeta inom yrkesrollen under studietiden ute på olika arbetsplatser. Många studenter bygger ovärderliga nätverk inom branschen under sina LIA-perioder och i många fall resulterar LIA i anställning efter avslutad utbildning.

Studiestart
25 februari 2019

Nivå
Eftergymnasial nivå

Omfattning
400 poäng (2 år)

Studietakt
100%

Ort
Enköping

Platser
30

Kostnad
Utbildningen är avgiftsfri samt studiemedelsberättigad

Kontakt

Adress: Linbanegatan 12
Telefon: 0171-62 50 76
E-post: yh@enkoping.se