Ansöka om hemtjänst

Läs om vilka regler som gäller när du ska ansöka om hemtjänst eller hemsjukvård i Enköpings kommun.

Hemtjänsten är individuellt utformad, ska hjälpa dig att känna dig trygg hemma och uppnå socialtjänstlagens intention med skälig levnadsnivå. Det innebär att dina grundläggande behov blir tillgodosedda. 

Personlig omvårdnad och serviceinsatser

Du kan ansöka muntligt, skriftligt eller digitalt. Du behöver inte ansöka om någon speciell typ av stöd. Biståndshandläggaren kommer tillsammans med dig att ta reda på vilka behov du har och hur du bäst kan få stöd och hjälp. 

Det kan till exempel röra sig om:

  • Hemtjänst
  • Trygghetslarm
  • Dagverksamhet
  • Boende (vård- och omsorgsboende)
  • Avlastning (avlösning i hemmet, korttidsplats eller växelvård).

Om du bara behöver städhjäp

Om du behöver hjälp med enbart städning kan du kontakta ett privat städbolag och betala dem för att städa.

Kundval upphör tillfälligt

Enköpings kommun har sagt upp avtalen med de privata utförarna Allas vård och omsorg och Continuum. Därför är det inte längre möjligt att välja dessa som hemtjänst­utförare.

Uppsägningen av avtalen med de privata aktörerna för med sig att valfrihetssystemet enligt lagen om valfrihets­system (LOV) i Enköpings kommun har upphört tillfälligt.

Ansökan

Du ansöker hos en bistånds­handläggare som gör en utredning för att se vilka behov du har. Detta ligger till grund för vilket stöd du kan få.

Avgifter

Avbokning av hemtjänst tillfälligt

Bostadstillägg

​Bostadstillägg kan alla söka oavsett om du hyr eller äger din bostad. Om du är upp till 65 år ansöker du hos Försäkringskassan. Om du är över 65 år ansöker du hos Pensionsmyndigheten.

Få hem matlådor och matinköp

Du kan beställa matlådor och få mat hemkörd genom ett flertal privata firmor. Förslag på firmor i Enköping kan du hitta genom att söka på nätet.

Från och med hösten 2024 har vård- och omsorgsnämnden beslutat att förändra hur hemtjänsten hjälper till med att handla matvaror. I stället för att hemtjänsten går till affären för att handla åt dig kommer du att få beställa dina matvaror digitalt med hjälp av en dator.

Hemtjänsten kan även hjälpa till med beställningen från en affär som erbjuder varuleverans. Du kan även få hjälp att packa upp varor, om du har det behovet.

Hemsjukvård

Med kommunal hälso- och sjukvård menas den vård som bedöms överstiga 14 dagar och där du inte själv kan ta sig till en vårdcentral, så kallad hemsjukvård.

Den kommunala vården är bemannad dygnet runt med omvårdnadspersonal och sjuksköterskor.

Hemsjukvård gör det möjligt för dig som har en långvarig sjukdom att vårdas hemma.