Idéburet offentligt partnerskap (IOP)

Idéburet offentligt partnerskap (IOP) är en modell av partnerskap som kan användas när varken traditionellt föreningsbidrag eller upphandling är en lämplig form.

Vad är IOP?

IOP-avtal skrivs ofta runt en speciell verksamhet, som ägs av den idéburna organisationen, men som den offentliga sektorn vill medverka i. I avtalet bestäms partnerskapets syfte, vilka resurser respektive part ska bidra med och hur länge avtalet ska gälla. 

Aktuella partnerskap i upplevelsenämnden

Enabygdsarkivet

Villberga hembygdsförening – 1 juli 2024–31 december 2027.

Friluftsbad för personer med funktionsnedsättning, mötesplats Sommarro

Funktionsrätt Enköping – 1 januari 2023–31 december 2025.

Föreningsdriven fritidsgård

Södra Trögds IK – 1 juli 2021–31 december 2024.

Föreningsdriven mötesplats Enavallen

ESK Fotboll – 1 januari 2024–30 juni 2025.

Föreningsdriven mötesplats Fanna

Fanna BK – 1 januari 2024–30 juni 2025.

Hitta ut och kartframställen

Ok Enen och Kart/GIS avdelningen – 1 januari 2023–31 december 2025.

Konsthallen i tingshuset

Enköpings konstförening – 1 januari 2024–31 december 2024.

Kulturarv på schemat - pedagogiskt program

Grönsöö kulturstiftelse – 1  januari 2024–31 december 2026.

Publika arrangemang

Enköpings blåsorkester – 1 oktober 2021–31 december 2024.

Enköpings kammarkör – 1 januari 2021–31 december 2024.

Teaterföreställningar

Enköpings riksteaterförening – 1 januari 2023–31 maj 2024.

Visningsverksamhet - Bahcomuseet

J.P. Johansson sällskapet – 1 februari 2023–31 december 2025.

Wallinska gården, tillgängliggöra kulturarvet

Enköpings stads hembygdsförening – 1 januari 2023–31 december 2025.

Kontakt

För frågor om Idéburet offentligt partnerskap kan du maila oss.

E-post: forening@enkoping.se