Bidrag till studie­förbund

Samtliga studieförbund som tillhör Upplands läns bildningsförbund med verksamhet i Enköpings kommun.

Syftet med att ge kommunala medel till studieförbunden i Enköping ansluter till statens fyra syften med sitt stöd till folkbildningen. Dessa fyra syften är:

  • Stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin.
  • Bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen.
  • Bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället.
  • Bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet.

Utöver dessa fyra syften är kommunens syfte även att genom stöd till folkbildningen stärka det lokala civilsamhället samt invånarnas möjlighet att utveckla sitt allra bästa jag i enlighet med Enköping kommuns kulturpolitiska program samt vision.