Lovbidrag

Bidrag till föreningar och studieförbund för gratis lovaktiviteter för barn och unga.

Enköpings kommun vill ge föreningsliv och studieförbund möjlighet att söka bidrag för att finansiera gratis sommarlovsaktiviteter för barn och unga. Bidraget ska vara ett stöd till gratis lovaktiviteter för barn och unga i åldersgruppen 6 till 15 år under 2023. Bidrag kommer att fördelas under förutsättning att vi får statliga medel från Socialstyrelsen. Då detta besked brukar komma ganska nära inpå sommarlovet utlyser vi bidraget redan tidigare så ni som organisation får möjlighet att planera er verksamhet och vi i kommunen kan ha en snabb handläggning.

Villkor

 • Enbart bidragsberättigade föreningar och Studieförbund kan söka bidraget.
 • Ansökan ska genomföras i avsett formulär på sökandes konto på InterbookGO under ansökningsperioden.
 • En ansökan per aktivitet, flera ansökningar kan skickas in av samma sökande.
 • Bidraget ska redovisas i avsett redovisningsformulär efter genomförd aktivitet.
 • Eventuellt outnyttjat bidrag eller bidrag som inte redovisats kan komma att krävas återbetalas till kommunen.
 • Bidrag kan beviljas för aktiviteter som uppfyller nedan kriterier
 • Aktivitet i ansökan ska genomföras under sommarlovet 10 juni-15 augusti eller höstlovet 29 oktober-6 november.
 • Aktivitet ska vara gratis att delta i och vända sig till barn och unga 6-15 år.
 • Aktiviteten ska med fördel stimulera både flickors och pojkars deltagande, främja integration, motverka segregation och skapa nya kontaktytor mellan barn och unga med olika social bakgrund.
 • Faktiska kostnader för aktivitet i ansökan kan beviljas.
 • En aktivitet kan vara en avgränsad händelse vid ett enstaka tillfälle eller något som återkommer med regelbundenhet exempelvis rackettorsdag hela sommaren, glasslagar kurs två torsdagar i juli eller prova på aktivitet en dag i augusti och liknande.

Ansökan

När du fyller i ansökningsformuläret kommer du behöva ange nedan information.

 • Beskrivning av vad det är för aktivitet ni vill genomföra - en aktivitet per ansökan.
 • Beskrivning av vilken målgrupp (6-15 år) som ska involveras i aktiviteten och hur planerar ni att nå ut till dem.
 • Beskrivning av budgeterade kostnader - faktiska kostnader som ansökan innebär.

Tidsplan

 • 15 mars - ansökan öppnar.
 • 30 april - ansökan stängs.
 • 1-19 maj - sökande måste vara tillgänglig för eventuella förtydligande eller kompletteringar av ansökan.
 • 27 maj - ett eventuellt bidrag betalas ut.

Bidrag kommer att fördelas under förutsättning att vi får statliga medel från Socialstyrelsen. Skulle det finnas pengar att fördela kan ytterligare ansökningsperiod öppnas upp inför höst och jullov.

Tidsplan

Ansökan för aktiviteter kan göras löpande under året. Ansökningar som inkommer före den 1:a varje månad handläggs innan den 10:e. Sökande måste vara beredd på att komplettera sin ansökan under handläggningsperioden. Beslut och utbetalning av stöd görs inom en månad efter handläggning påbörjats.