Örsundsbro förskola

På Örsundsbro förskola arbetar vi aktivt med Läslyftet och Före Bornholmsmodellen för att stärka barnens språkutveckling.

Ett barn leker i en klätterställning med hjälp av en vuxen.

Fakta om förskolan

  • Adress: Ängsvägen 6, 749 60 Örsundsbro
  • Telefon: 0171-62 68 57
  • År: 1–5 år
  • Antal: 100-160 barn
  • Driftsform: Kommunal
  • Huvudman: Enköpings kommun

Örsundsbro förskola är en kommunal förskola som tillsammans med övriga kommunala förskolor i kommunen har en gemensam verksamhetsidé. ”Alla barn har rätt till en likvärdig förskola. Demokratiuppdraget är utbildningens utgångspunkt. Förskolan är en lärande mötesplats där barnen har rätt att leka, förundras och känna framtidstro.”  

Förskolan ligger i centrala Örsundsbro. I Örsundsbro erbjuds ett varierat utbud av gräsytor, lekplatser, småskogar och gångstigar. Det är en nybyggd förskola med gårdar som uppmuntrar till nyfikenhet och lek.

Vi hjälper barnen att utveckla en trygghetskänsla bland annat genom att ha fasta rutiner, bestämda platser vid mat och för kläder i hallen. Fasta rutiner skapar trygghet och att vara trygg innebär bland annat att man vågar prova samt lära sig nya saker.

Örsundsbro förskola är en partnerförskola. Partnerförskolor bygger på samarbete mellan förskolor och Uppsala universitet.

Lokaler

Örsundsbro förskola befinner sig i nya lokaler sedan 2020. Vi var den första förskola i kommunen som fick flytta in i lokaler som byggts enligt utbildningsförvaltningens eget ramprogram. Programmet har tagits fram i samverkan med oss inom förskolan vilket innebär ett starkt barnperspektiv i utformningen av lokalerna. Till exempel är handfat, fönster och möblemang anpassade för barns höjd. Lokalerna har både större och mindre rum samt gemensamma ”torg” vilket möjliggör för barnen att ingå i både större och mindre sammanhang under dagen.

När vi bygger vår lärmiljö vill vi att miljön ska vara lustfull, lärorik och inspirera till lek och lärande. Vår miljö ska vara föränderlig och vi anpassar den utifrån barnens intressen och behov. Miljön ska vara som en tredje pedagog - barnens material ska finnas lättillgänglig på deras nivå.

Foto på Örsundsbro förskola. Det är en flervåningsbyggnad i tegel med färgglada glasfönster.

Måltider

På Örsundsbro förskola har vi ett eget tillagningskök med en egen kock. Måltiderna serveras i förskolans matsal, där barnen får möjlighet att själva hämta mat och dryck. Maten utgår från Livsmedelsverkets rekommendationer. Om ditt barn behöver specialkost går det bra att ansöka om det.

Digitala verktyg

Vi använder oss av olika digitala verktyg i vår undervisning och utbildning.

Lärplattan kan användas tillsammans med ljusprojektor för att bygga tredimensionella världar för att stimuleras barnens fantasi och lek. Lärplattan erbjuder många pedagogiska appar. Vi använder den även för att läsa av QR-koder. Bakom koderna kan sånger, böcker, ramsor och fakta dölja sig. Koderna används också för att komma in på UR där många pedagogiska program för förskolan finns.

För att barnen ska lära sig att vara källkritiska på ett enkelt sätt använder vi ett program som heter Green-screen. Vi har tillgång till att lära oss programmering med hjälp av våra Bee-bots.

Med vårt digitala mikroskop kan vi få upp spännande förstoringar på lärplattan.

Bibliotek

Vi har skapat ett eget litet bibliotek med förskolans egna böcker. Barnen har möjlighet att sitta och läsa, låna, titta i böcker eller lyssna på saga. Vi har även ett bibliotek i samhället som vi besöker.

Inskolning / introduktion

Vi sätter barnet i centrum och utgår från varje barns behov och förutsättningar. Alla barn ska bli sedda och få möjlighet att ha det roligt tillsammans. Under introduktionen ska ditt barn lära känna oss pedagoger och bli trygg här på förskolan. För att barnet ska få en positiv start första dagen startar vi med ett besök på en timme. Du som vårdnadshavare är tillsammans med ditt barn under de första dagar på förskolan. Ditt barn får genom din närvaro i lugn och ro vänja sig vid förskolans rutiner och miljö. Du som vårdnadshavare är aktiv och sköter ditt barn under de första dagarna, klär av och på, byter blöjor, hjälper barnet vid lunchen, söver i vagnen med mera. Pedagogerna kommer att göra sig spännande och intressanta för barnet så vill komma till oss.

När barnet börjar släppa dig och börjar känna sig tryggt med oss är det viktigt för dig att hålla dig i bakgrunden, men ändå finnas nära så ditt barn kan komma och tanka trygghet. Introduktionen är individuell men vi räknar med att en introduktion tar ca en vecka.

Barnets andra vecka på förskolan är det bra om barnet har korta dagar och att ni har möjlighet att komma med kort varsel. Vid lämning är det viktigt att vara positiv samt säga ”Hej då” och vara tydlig med att du går. Tveka inte med att gå, vi tröstar och tar hand om ert barn. Ett tydligt och kort avsked mellan vårdnadshavare och barn underlättar lämningen för er båda. Tycker du att det är jobbigt vid lämning, ring gärna efter en stund för att se hur det går.

Efter ca 4–6 veckor kommer ansvarig pedagog att ha uppföljningssamtal. Vi resonerar om hur ni upplevde inskolningen, tiden som varit och hur ditt barn har det på förskolan.

Föräldra­samverkan

På förskolan lägger vi stor vikt vid att ha god samverkan med er vårdnadshavare. Vi strävar efter att ha en öppen, positiv och respektfull dialog för att du som vårdnadshavare ska känna dig trygg och informerad om barnets tillvaro på förskolan. På förskolan erbjuder vi utvecklingssamtal, föräldrasamverkan digitalt och på plats. Vi skickar kontinuerligt ut information genom vår plattform Infomentor.

Sjukdom

Det är viktigt att barnen är friska för att orka med sin tid hos oss. Barnens allmäntillstånd avgör om barnet orkar vara hos oss och kan delta i alla aktiviteter.

Vi följer kommunens riktlinjer för sjukdom i förskolan.

För att förhindra smittspridning har vi tydliga hygienrutiner som till exempel att tvätta händerna ofta och använda pappershanddukar. Personalen använder skyddshandskar vid behov.

Värdegrund och lokala styrdokument

Örsundsbro förskolas arbetssätt styrs av läroplanen för förskolan - Lpfö 98/19, skollagen, verksamhetsplan för förskolan, barnkonventionen samt vår plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Förskolans uppdrag är att lägga grunden till ett livslångt lärande. Vi erbjuder en allsidig verksamhet där barnen stimuleras till utveckling och lärande i en inspirerande miljö både inomhus och utomhus. Vi lägger stor vikt vid leken där barns fantasi och kreativitet ges stort utrymme.

För att utveckla barnens förmåga till social kompetens arbetar vi dagligen med värdegrundsfrågor. Frågor som ofta diskuteras är hur vi är en bra kompis och hur vi visar respekt för varandra.

Ansök

Kontakt

Här hittar du kontaktinformation till Örsundsbro förskola.

Avdelning

Östra 1

Telefon: 0171-62 53 65
E-post: orsundsbro.ostra1@enkoping.se

Östra 2

Telefon: 0171-62 53 73
E-post: orsundsbro.ostra2@enkoping.se

Östra 3

Telefon: 0171-62 53 66
E-post: orsundsbro.ostra3@enkoping.se

Östra 4

Telefon: 0171-62 53 72
E-post: orsundsbro.ostra4@enkoping.se

Västra 1

Telefon: 0171-62 53 53
E-post: orsundsbro.vastra1@enkoping.se

Västra 2

Telefon: 0171-62 53 54
E-post: orsundsbro.vastra2@enkoping.se

Västra 3

Telefon: 0171-62 53 42
E-post: orsundsbro.vastra3@enkoping.se

Västra 4

Telefon: 0171-62 55 67
E-post: orsundsbro.vastra4@enkoping.se

Rektor

Anna Forsell
Telefon: 0171-62 68 57
E-post: anna.forsell@enkoping.se