Ansök om serverings­tillstånd eller anmäl ändring

Du ansöker om serveringstillstånd eller anmäler ändring i befintligt serveringstillstånd i vår e-tjänst. Förbered dig ordentligt innan du påbörjar.

Checklista innan du ansöker

Kontakta gärna tillståndshandläggare innan du gör din ansökan för att få personlig guidning. Innan du startar e-tjänsten för ansökan ska du:

 1. Ha ditt Bank-ID tillgängligt. Saknar du Bank-ID kan du ansöka via blankett som du får hos kontaktcenter.
 2. Betala prövningsavgiften till Enköpings kommuns bankgiro 230-8203. Märk betalningen med MBN (MBN står för miljö- och byggnadsnämnden) samt det namn din ansökan är gjord i. Bifoga kvittot med din ansökan, annars kan vi inte handlägga ditt ärende. Det går bra med exempelvis en skärmdump på betalningen eller en PDF-fil med kvitto från banken.
 3. Förbereda de bilagor som är obligatoriska att bifoga innan du börjar din ansökan eftersom e-tjänsten inte går att spara och dela upp. Vilka dokument som behövs beror på vilket tillstånd du ska söka. Läs noga vilka bilagor som ska bifogas vad som krävs för ditt tillstånd.

Gör din ansökan eller anmäl ändring

Ansök via vår e-tjänst. Använd gärna vår mall för finansieringsplan.

Uppdatera serverings­ansvariga 

Vid en förändring kan du uppdatera serveringsansvariga via vår e-tjänst. 

Så handlägger vi din ansökan

 1. Först går vi igenom din ansökan.
 2. När vi gått igenom din ansökan får du ett meddelande om att vi mottagit den. Ofta bokar vi in en tid för möte då alternativt innan du ansöker.
 3. Beroende på vilka handlingar du skickat till oss kan vi begära in kompletterande underlag.
 4. När alla handlingar har kommit in skickas remisser. Vi skickar remisser till bland annat Polismyndigheten, Skatteverket och Kronofogden. Detta för att kontrollera att inte du, eller någon av nyckelpersonerna i verksamheten finns med i brottsregistret, misstankeregistret eller har skatteskulder. Vi skickar även remisser till andra berörda myndigheter såsom räddningstjänsten, miljö- och byggnadsförvaltningen och till annan kommun om du har ytterligare serveringstillstånd. Andra kan också ges möjlighet att yttra sig såsom hyresvärd och skola.
 5. Vi gör en bedömning av vem eller vilka i din organisation som behöver göra ett kunskapsprov i alkohollagen.
 6. Vi gör ett besök i din serveringslokal för att säkerställa att ritningen du lämnat in stämmer samt få en bild av hur ni kan ha uppsikt över den sökta serveringsytan.
 7. Miljö- och byggnadsnämnden eller en delegerad tjänsteman fattar beslut om du får tillstånd eller om din ansökan avslås.
 8. Beslutet skickas med post till dig som sökanden.

När vi handlägger ditt ärende följer vi kommunens riktlinjer för bedömning av ansökningar om serveringstillstånd.