Avgifter för tillstånds­prövning och tillsyn enligt alkohollagen

Här kan du läsa mer om vilka avgifter som gäller.

Avgifterna för prövning och tillsyn är beslutade av Kommunfullmäktige i Enköpings kommun den 14 juni 2021, KS2019/47, §146.

Prövnings­avgifter

Avgiften inbetalas till bankgiro 230-8203. Avser handläggning av ansökan/anmälan.

Vi gör olika prövningar beroende på vad ansökan avser, därför är avgifterna och handläggningstiderna olika. Ansökningsavgiften återbetalas inte om ansökan avslås eller återtas.

Typ av ansökan

 • Nyansökan för stadigvarande tillstånd för servering till allmänheten (ett provtillfälle ingår): 12 000 kronor.
 • Ansökan för tillfälligt tillstånd för servering till allmänheten för en till tre dagar: 7 500 kronor.
 • Nyansökan för stadigvarande tillstånd för servering till slutna sällskap (ett provtillfälle ingår): 12 000 kronor.
 • Ansökan för tillfälligt tillstånd, ett tillfälle, för servering till slutet sällskap(avseende ideella föreningar samt närings­verksamhet): 1000 kronor.
 • Ansökan för tillfälligt tillstånd, flera tillfällen, för servering till slutet sällskap(avseende ideella föreningar samt närings­verksamhet): 1000 kronor samt 200 kronor tillfälle. 
 • Nyansökan för cateringverksamhet (stadigvarande tillstånd till slutna sällskap), ett provtillfälle ingår: 12 000 kronor.
 • Ansökan för cateringverksamhet (ändring i ett befintligt stadig­varande serveringstillstånd): 3 000 kronor.
 • Ansökan om stadigvarande tillstånd för provsmakning av egen­producerade alkoholhaltiga drycker (8:7): 12 000 kronor.
 • Ansökan om tillfälligt tillstånd för provsmakning av alkoholdrycker för allmänheten, för partihandlare (8:6): 5 000 kronor.
 • Ansökan, gemensam serveringsyta (stadigvarande tillstånd): 5 000 kronor.
 • Ansökan, gemensam serveringsyta (tillfälligt tillstånd) 1-3 dagar: 3 000 kronor.
 • Ansökan, pausservering stadig­varande för servering till allmänheten: 2 000 kronor.
 • Ansökan, pausservering tillfälligt för servering till allmänheten: 1 000 kronor.
 • Ansökan, stadigvarande ändrat tillstånd avseende exempelvis lokal, uteservering, drycker eller serveringstid: 5 000 kronor.
 • Ansökan, tillfälligt ändrat tillstånd avseende exempelvis lokal, uteservering, drycker eller serveringstid: 2 000 kronor.
 • Nyansökan, ej klarat kunskapsprov enligt gällande regler, procent av aktuell prövningsavgift: 50 procent.

Typ av anmälan

 • Anmälan om ändring i verksamhet, bolag eller tillstånd, enkla frågor (exempelvis nytt namn på restaurangen): 500 kronor.
 • Speciell tillsynsavgift/prövning vid mindre omfattande ändrade ägarförhållanden (exempelvis överlåtelse av aktier/bolagsandelar, tillsynsavgift för kontroll av nya ägare i ett bolag där juridisk person kvarstår): 4 000 kronor.
 • Speciell tillsynsavgift/prövning vid omfattande ändrade ägarförhållanden (exempelvis överlåtelse av aktier/bolagsandelar, tillsynsavgift för kontroll av nya ägare i ett bolag där juridisk person kvarstår): 12 000 kronor.
 • Anmälan provsmakning av alkoholhaltiga drycker till allmänheten (för tillståndshavare): 500 kronor.
 • Anmälan kryddning av snaps: 500 kronor.
 • Anmälan av lokal vid catering för slutna sällskap: 500 kronor.
 • Anmäla serveringsansvariga: 0 kronor.
 • Anmälan upphörande av tillstånd: 0 kronor.

Kunskapsprov vid ansökan och anmälan

 • Kunskapsproven som omfattas av 44-60 frågor per provtillfälle: 1 500 kronor.
 • Kunskapsproven som omfattas av 28 frågor per provtillfälle: 1 000 kronor.

Tillsynsavgift

Tillsynsavgiften faktureras första halvåret och avser hela året.

Tillsynsavgift, typ av tillsyn

 • Fast tillsynsavgift för varje serverings­tillstånd: 3 000 kronor per år.
 • Särskild tilläggsavgift för restaurang med serveringstid efter klockan 01.00: 6 000 kronor per år.
 • Särskild tilläggsavgift för restaurang med uteservering: 1 000 kronor per år.

Fast årlig tillsynsavgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott från och med det kalenderår som serveringstillståndet har beviljats.

Rörlig tillsynsavgift betalas av alla tillståndshavare med permanent serveringstillstånd med vinstintresse. Avgiften baseras på försäljningen av alkoholdrycker året innan.

Uppgifter om försäljningens storlek framgår av de restaurangrapporter, som varje tillståndshavare är skyldig att lämna till kommunen en gång per år.

Baserad på omsättning per år enligt intervall:

Omsättning kronor / Avgift rörliga kronor:

 • 0 - 10 000 kronor / 500 kronor
 • 10 001 - 50 000 kronor / 1 000 kronor
 • 50 001 - 150 000 kronor / 3 000 kronor
 • 150 001 - 300 000 kronor / 6 000 kronor
 • 300 001 - 600 000 kronor / 8 000 kronor
 • 600 001 - 1 000 000 kronor / 11 000 kronor
 • 1 000 001 - 1 500 000 kronor / 14 000 kronor
 • 1 500 001 - 3 000 000 kronor / 18 000 kronor
 • 3 000 001 - 6 000 000 kronor / 24 000 kronor
 • 6 000 001 - 10 000 000 kronor / 35 000 kronor
 • 10 000 001 och uppåt / 45 000 kronor.

Påminnelseavgift, extra avgift

 • Påminnelseavgift för ej inkommen restaurangrapport (en påminnelse skickas ut. Om inte rapport kommer in efter det debiteras högsta avgiftsklass, 45 000 kronor): 2 500 kronor.
 • Extra tillsynsavgift vid öppnat tillsynsärende - sanktionsprövning: 5 000 kronor.