Hällristningar

I Enköpings kommun finns ovanligt många hällristningar, cirka 1 600 stycken. Större delen av länets kända hällristningsplatser finns i Boglösa, sydost om Enköping.


Foto: Thomas Henrikson

Vad är hällristningar?

Hällristningar är tecken eller bilder inhuggna eller inslipade i hällar eller stenblock. De är cirka 3 000 år gamla, från bronsåldern.

Läs mer om hällristningarna i Enköpings kommun i denna folder om hällristningarPDF. Foldern innehåller information och kartor.

Hemstaområdet

Här finns Upplands mest figurrika hällristning med över 210 skepp och lika många andra figurer. Bland dem kan nämnas ett 20-tal människor, 67 djur, två ringar, en stol, sju fotsulor och över 100 skålgropar. Det finns också en hästdragen vagn, ett solhjul, fotsulor, långhalsade fåglar som troligen är tranor, samt människor. Av människofigurerna märks ett kärlekspar, den s.k. bröllopsscenen och en bågskytt. Hemsta ristningen ligger i ett naturreservat i en uppodlad dalgång med låga, kala hällar och ett välbevarat beteslandskap.

Brandskogsskeppet

Brandskogsskeppet är Upplands största och en av Sveriges största hällristningsfigurer. Den är ristad i en häll i Boglösa, fem kilometer sydost om Enköping.

Skeppsfiguren är 4,2 meter lång. Den visar sex mansfigurer som paddlar. Detta visar klart att de skeppsformade hällristningarna verkligen avbildar båtar. Stävarna är prydda med djurhuvuden, medan aktern vilar på en stor mansfigur.

Skeppet upptäcktes 1925 av Einar Kjellén, en pionjär i uppländsk hällristningsforskning.

Stora Rickebyhällen

Stora Rickebyhällen ligger lättillgängligt nära vägen och har en besöksbrygga som gör att även rullstolsburna kan komma intill ristningarna. Hällen har ett ovanligt stort antal fotsulor men också hjul, människo- och djurfigurer, spiraler, ringar och skålgropar. Flera hällar med ristningar, 5 km SO Enköping.

Einar Kjelléns hällristningsarkiv

Med datorns hjälp blir arkivet tillgängligt för alla. I Einar Kjelléns hällristningsarkiv finns mängder av arkivmaterial om hällristningar, företrädesvis i Enköpingsområdet. Det är framförallt fotografier, men också skisser och dokumentationer i naturlig storlek.

Arkivet är en donation av framlidne Einar Kjellén, Grillby. Han ägnade en stor del av sin fritid genom livet åt att inventera trakterna runt Enköping med ambitionen att kartlägga hällristningsfynden. Med åren blev de många.

Hans önskan med denna donation var att arbetet med att kartlägga bronsålderns bebyggelsehistoria i Enköpingstrakten skulle kunna fortsätta och då med utgångspunkt i hällristningarna.

Genom att ställa sitt stora forskarmaterial till förfogande för vidare bearbetning och studier hoppades han att hans arbete skulle gå vidare.

Boka besök på Einar Kjelléns hällristningsarkiv

Telefon: 0171-62 54 00

Läs mer om hällristningarna på webbplatsen Digitalt museum.

Kontakt

Adress: Rådhusgatan 3, 745 31 Enköping
Telefon: 0171-62 54 00
E-post: museum@enkoping.se

Följ oss