Bli leverantör av parkeringsapp

Som leverantör av en parkeringsapp kan du ansöka om att bli auktoriserad hos oss.  

Auktorisationssystem

Vi ingår identiska avtal med alla leverantörer som uppfyller angivna kvalificeringskrav. Det kallas för auktorisationssystem. 

Den som parkerar väljer sen vilken leverantör och tjänst hen vill använda.

Så blir du en auktoriserad leverantör

Vill du ansluta ditt företag till auktorisationssystemet för parkeringsappar?

  1. Mejla oss på trafik@enkoping.se för att få ett avtalsförslag och ett PUB-avtal.
  2. Läs igenom avtalen och signera.
  3. Mejla avtalen till upphandling@enkoping.se.
  4. Efter att avtalen är påskriva av både dig och oss tar vi fram en tidsplan för etablering. Tiden för etablering kan påverkas av belastning och säsong.