Rehab­ilitering och hjälpmedel

Du ska kunna leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt trots funktions­nedsättningar, med eller utan hjälpmedel.

Rehabiliterings­verksamheten vänder sig till dig som har svårigheter och problem i hemmet eller i närmiljön. Det kan handla om förflyttningar, personlig vård eller andra situationer som gör att du har svårt att klara din vardag. Målet är att du ska känna dig trygg och säker hemma och kunna leva ett så självständigt liv som möjligt.

Inom rehab arbetar arbetsterapeuter och fysioterapeuter. Hembesök är kostnadsfria.

Vanliga frågor

Hur kontaktar jag kommunrehab?

​Ring kommunens kontaktcenter så lotsar de dig vidare till den arbetsterapeut eller fysioterapeut som arbetar i ditt bostadsområde. Telefon: 0171-62 50 00.

Vart vänder jag mig för att få hjälpmedel?

​Ring kommunens kontaktcenter så lotsar de dig vidare till den arbetsterapeut eller fysioterapeut som arbetar i ditt bostadsområde. Telefon: 0171-62 50 00.

Vilka hjälpmedel finns och vad kostar dem?

​Hjälpmedel varierar från kommun till kommun beroende på vilka prioriteringar som har gjorts. Tekniska hjälpmedel är till för att tillgodose dina grundläggande behov i vardagen, i hemmet och närmiljön. De är lån. ​Elrullstol är avgiftsbelagd annars är hjälpmedel gratis för dig som bor i Enköpings kommun till ditt boende och dess närmiljö. Avgifter tas ut från besökare, som inte är skrivna i Enköpings kommun och i de fall du som bor i kommunen önskar dubbelutrustning till sommarstuga eller resor.

Lista över hjälpmedel

Fördjupning