Hjälpmedel vid funktions­nedsättning

Hjälpmedel

Hjälpmedel varierar från kommun till kommun beroende på vilka prioriteringar som har gjorts. Tekniska hjälpmedel är till för att tillgodose dina grundläggande behov i vardagen, i hemmet och närmiljön. De är lån. ​Elrullstol är avgiftsbelagd för dig som bor i Enköpings kommun till ditt boende och dess närmiljö. Avgifter tas ut från besökare, som inte är skrivna i Enköpings kommun och i de fall du som bor i kommunen önskar dubbelutrustning till sommarstuga eller resor.

Hjälpmedel som gått sönder eller ska lämnas tillbaka

Hjälpmedel som du inte längre har behov av ska lämnas tillbaka och du och din arbetsterapeut eller fysioterapeut kommer överens om hur det enklast ska gå till.

Kontakta din arbetsterapeut om ett hjälpmedel gått sönder. Reparation utförs alltid av arbetsterapeut eller av tekniker från Hjälpmedel Uppsala län (HUL).

Lista på hjälpmedel

Hjälpmedel vid personlig medicinsk behandling

 • Antidecubitusmadrasser
 • Ståstöd och tippbrädor
 • Tyngdvästar

Hjälpmedel för personlig vård

 • Strumppådragare för kompressionstrumpor
 • Mobila hygienstolar
 • Toalettstolsförhöjning fristående och för montering på WC-stol
 • Toalettarmstöd för montering på WC-stol
 • Badbräda och badstol för badkar
 • Duschpallar
 • Duschvagn
 • Ätapparat

Hjälpmedel vid förflyttning

 • Kryckkäppar och gåstativ
 • Rollatorer
 • Gåbord
 • Manuella rullstolar och sittdynor
 • Drivaggregat till manuella rullstolar
 • Elrullstolar
 • Överflyttningshjälpmedel: glidbräda, glidmatta, glidlakan, repstege, uppresningsbälte och överflyttningsplattform
 • Fristående lyftbåge, så kallad golvdävert och uppresningsstöd till egen säng
 • Personlyftar och lyftselar

Hjälpmedel för utrustning och anpassning av bostäder

 • Arbetsstoar och ståstödstolar
 • Elektriska sängryggstöd
 • Vårdsäng
 • Förhöjningsklossar
 • Portabla ramper och tröskelramper

Hjälpmedel för komm­unikation och information

 • Påminnelsehjälpmedel
 • Almanackor, kalendrar och planeringssystem
 • Inmatningsenheter till datorer
 • Bildstöd
 • Programvara för omgivningskontroll

Hjälpmedel för hantering och transport av produkter

 • Fjärrstyrsystem
 • Programvara för omgivningskontroll
 • Griptänger

Korttidshyra av hjälpmedel

Uthyrning sker via Hjälpmedelslagret, Ekebygatan 2. Du kan ringa till oss för att göra en bokning. 

Telefon: 0171-62 69 49

Avgifterna nedan anges inklusive moms. Minsta avgift för korttidslån är alltid en månad.

 • Manuell rullstol: 350 kronor
 • Hygienstol, rullande: 250 kronor
 • Sängryggstöd, elektriskt: 250 kronor
 • Antidecubitusmadrass: 300kronor
 • Basmadrass (endast vid sänglån): 200 kronor
 • Vårdsäng std 90 exkl madrass: 500 kronor
 • Mobil lyft, exklusive lyftsele: 500 kronor
 • Kommunhjälpmedel (K-hjm): 200 kronor

Skötselråd för lånade hjälpmedel

Vi har en rutin om skötsel av hjälpmedel, enligt checklista här nedan. Om du inte själv kan utföra den ska annan person göra det, till exempel anhörig eller personal.

Ansvar som låntagare

Du som låntagare ska vara aktsam om hjälpmedlet och användandet ska ske i, för hjälpmedlet, avsett syfte samt enligt instruktion från arbetsterapeut, sjukgymnast eller fysioterapeut. Det är även viktigt, både för din egen trevnads skull och för hjälpmedlets hållbarhet, att det hålls rent.

Vi har en rutin om skötsel av hjälpmedel, enligt checklista här nedan. Om du inte själv kan utföra den ska annan person göra det, till exempel anhörig eller personal. För dig som är beviljad hemvård och har behov av att personalen utför skötsel kan det innebära förhöjd hemvårdsavgift.

Du ansvarar för att kontakta arbetsterapeut vid behov av reparation. Gör inga egna ingrepp.

Hjälpmedlets uppgift är att främja din egen aktivitet. När personal använder hjälpmedlet ska de främja din delaktighet i aktiviteten och ha ett rehabiliterande förhållningssätt.

Om ditt behov av hjälpmedel förändras eller om det inte uppfyller den funktion som avsetts från början, kontakta arbetsterapeuten, sjukgymnasten eller fysioterapeuten.

Har du frågor?

Kontakta din arbetsterapeut, sjukgymnast eller fysioterapeut. Mer utförliga anvisningar finns i respektive produkts bruksanvisning.

Checklista för skötsel och underhåll av hjälpmedel

För alla personliga hjälpmedel gäller kontroll vid daglig användning. Kontrollera att hjälpmedlet ser helt och rent ut och att det fungerar som det är tänkt. Rengör dina hjälpmedel vid behov. Nedan följer en förenklad checklista. För utförligare beskrivning om skötsel och rengöring läs bruksanvisning för respektive hjälpmedel.

Kontroll av rollator/gåbord

 • Att hjulen är hela och rena. Avlägsna hårstrån och smuts
 • Inspektera hjulen regelbundet beträffande åtdragning, slitage och skada.
 • Rengör rollatorn/gåbordet med vanligt rengöringsmedel, utan lösningsmedel.
 • Torka torrt
 • Kontrollera att skruvar och reglage är ordentligt åtdragna.

Kontroll av manuell rullstol

 • Att hjulen är hela och eventuella luftdäck är pumpade
 • Att bromsarna fungerar
 • Att stolen är hel och ren. Torkas med fuktig trasa, använd diskmedel om det behövs. Ta gärna utspätt diskmedel i sprayflaska, spreja, vänta en stund och torka sedan torrt. Håll naven rena från damm, hår och annan smuts. Se till att ramens leder samt teleskåprör är lätt insmorda
 • Att tillhörande benstöd och armstöd fungerar

Kontroll av sittdyna till rullstol

 • Att dynan har placerats på rätt sätt. Om sitsfördjupning finns, skall den placeras bakåt. Om mindre mittkulle finns, skall den placeras framåt. Kontrollera att dynan inte ligger upp och ner.
 • Att fyllningen kontrolleras, luftmängd, materialets elasticitet (gel och polyeter)
 • Att dynan är hel och inte utsliten, ”nersutten”
 • Att dynan är ren. Rengör vid behov enligt anvisning. I regel går överdraget att tvätta i maskin vid 60 grader. Dynan går i regel inte att tvätta i maskin utan avtorkas. Kontrollera att överdraget blir rätt återsatt.

Kontroll av elektrisk rullstol

 • Att sits/ryggklädsel, chassi, lyktor och reflexer är hela och rena. Undvik starka rengöringsmedel, spola inte elrullstolen med vatten. Torka med fuktig trasa, använd diskmedel om det behövs. Ta gärna utspätt diskmedel i sprayflaska, vänta en stund och torka sedan torrt
 • Att elsladdar, kontakter, manöverdosor är hela och fungerar
 • Att hjulen är hela och däcken pumpade
 • Att inga missljud föreligger
 • Kontrollera/utför laddning enligt instruktion, varje natt
 • Att inga skruvar sitter löst

Kontroll av elektrisk drivmotor till manuell rullstol

 • Att manuella rullstolen kontrolleras enligt anvisning för manuell rullstol
 • Att elsladdar, kontakter, manöverdosor är hela och fungerar
 • Att frikopplingsläge och körläge fungerar
 • Att inget föremål hänger på körhandtaget
 • Att inga missljud föreligger
 • Kontrollera/utför laddning enligt instruktion, varje natt
 • Att monteringsbeslagen sitter fast ordentligt
 • Att mönsterdjupet i däcken är tillräckligt
 • Att drivmotorn är ren. Torka med fuktig trasa utan slipmedel PH mellan 5 och 9 eller 70%desinfektionssprit. Undvik att skölja de elektriska delarna.

Kontroll av säng

 • Kontrollera sänggrindar och fästanordningar
 • Att hjul och broms fungerar, avlägsna hårstrån och smuts
 • Att elsladdar inte kommit i kläm
 • Att elsladdar, kontakter och manöverdosa är hela och fungerar
 • Att dävert sitter fast
 • Att inga missljud vid reglering av säng föreligger
 • Att inga skruvar sitter löst
 • Att sängen är ren. Rengör med vanligt rengöringsmedel, utan lösningsmedel. Torka torrt. Den kan även spritas inklusive trädetaljer.

Kontroll av madrass

 • Att behandlande madrasser har lagom lufttryck. Om frågor finns kring madrassen, kontakta arbetsterapeuten.

Kontroll av personlyftar, mobila och stationära

 • Att elsladdar inte kommit i kläm
 • Att elsladdar, kontakter, manöverdosor är hela och fungerar
 • Att inga missljud föreligger
 • Kontrollera/utför laddning enligt instruktion, varje natt
 • Att hjul och bromsar fungerar, avlägsna hårstrån och smuts

Kontroll av lyftselar, daglig användning

 • Kontrollera att selen är hel, att sömmar, band och upphängningsöglor är hela

Kontroll av lyftselar

 • Periodisk inspektion, görs 1gång per halvår av arbetsterapeut

Kontroll av hygienstol på hjul

 • Att hjul och bromsar fungerar, avlägsna hårstrån och smuts
 • Att sitsen är hel och ren, även eventuell mjuksits
 • Att arm- och ryggstöd sitter stadigt
 • Att inga skruvar sitter löst
 • Att de tillbehör som finns fungerar, till exempel fotstöd

Kontroll av duschvagn på hjul

 • Att hjul och bromsar fungerar, avlägsna hårstrån och smuts
 • Att inga skruvar eller bultar sitter löst
 • Att höj- och sänkfunktionen fungerar, pumpa till toppläge, kolla att den inte sjunker
 • Att grindarna kan fällas upp- och ner obehindrat
 • Att sidogrindarnas fästen inte är skadade
 • Att slang och slangfäste är hela
 • Att madrass- och kuddöverdrag är helt.
 • Att duschvagnen hålls ren, spraya med vatten och använd borste, torka efter med trasa. Använd inte petroliumbaserade medel, materialet i madrassen kan skadas
 • Desinficera om fler personer använder produkten
 • Att madrassen hänger på tork, inte ligger på duschvagnen mellan användningarna

Kontroll av vridplatta med stödhandtag

 • Att vridning och flyttning fungerar, avlägsna hårstrån och smuts
 • Att skruvar inte sitter löst

Kontroll av överflyttningsplattform

 • Att hjul och bromsar fungerar, avlägsna hårstrån och smuts
 • Att uppresningsstegen sitter stadigt och att inga skruvar sitter löst

Kontroll av vårdbälte/gå­bälte/upp­resningsbälte

 • Att materialet är helt
 • Att handtagen sitter fast och att eventuella spännen är hela och fungerar

Kontroll av elektriskt gåbord

 • Att elsladdar, kontakter, manöverdosor är hela och fungerar
 • Att inga missljud föreligger
 • Kontrollera/utför laddning enligt instruktion, varje natt
 • Att hjul och bromsar fungerar, avlägsna hårstrån och smuts
 • Att inställningarna höjning-sänkning och eventuell breddning fungerar

Kontroll av arbetsstol manuell och elektrisk

 • Att hjul och bromsar fungerar, avlägsna hårstrån och smuts
 • Att inställningarna höjning och sänkning fungerar
 • Att elsladdar, kontakter och manöverdosor är hela och fungerar
 • Att inga missljud föreligger
 • Kontrollera/utför laddning enligt instruktion, varje natt