Fältarna

Vi inom Fältarna vill stötta och hjälpa dig som är ung och känner dig vilsen eller mår dåligt. Vi finns även för dig som är orolig förälder eller jobbar med unga.

Vi finns för dig som är ung

 Vi finns för dig som är runt 10 år upp till drygt 19 och känner dig vilsen eller är orolig för en kompis. Om du eller någon du känner mår dåligt eller bara vill prata med en vuxen – hör av dig. Vi är här för stötta och hjälpa dig.

Vi är där du är

På vardagar hittar du oss oftast på skolan. Ibland är vi även med på olika turneringar som din skola ordnar eller till exempel på badplatser. Ibland fixar vi också olika tematräffar.

Det kan hända att du springer på oss på någon av fritidsgårdarna eller ute på stan på kvällar och nätter.

Hör av dig om du vill prata

Tveka inte att ta tag i oss om du berhöver prata. Du känner igen oss på våra jackor eller tröjor där det tydligt står Fältare på ryggen. Du kan också ringa, skicka sms, mejla eller skicka dm via Instagram:

Är du en orolig förälder eller jobbar med ungdomar?

Vi arbetar uppsökande och förebyggande med barn och ungdomar i mellanstadiet, högstadiet, gymnasiet. Vi jobbar även med ungdomar som befinner sig i riskzon för kriminalitet, missbruk eller något annat nedbrytande beteende.

Vi vill öka kunskapen och minska tröskeln många ungdomar har mot myndigheter. Vi försöker även vara en brygga för att stödja den unga eller dess familj i kontakt med myndigheter.

Vi är där ungdomarna finns

Vi arbetar uppsökande där de unga befinner sig för att skapa relation och få kontakt såsom i skolor runt om i Enköpings kommun, fritidsklubbar, olika fritidsgårdar och andra platser där ungdomar träffas. Vi syns även ute på stan.

Vi arbetar dagtid, kvällar och helger.

Vi har tystnadsplikt

Vi har tystnadplikt. Det betyder att det du säger stannar hos oss, Men vi har även anmälningsskyldighet om ett barn far illa. Det kan handla om droger eller att hen skadar sig själv eller andra.

Vi arbetar tillsammans med andra aktörer

För oss fältarbetare är samverkan en självklarhet för att nå framgång för våra ungdomar. Vi behöver ibland även hjälp av sakkunniga på sina områden, för att kunna hjälpa på ett professionellt sätt.

Vi samverkar till största del med ungdomspolis, skola, fritidsgårdar, föräldrar men även andra som kommer i kontakt med våra unga. Vi har även en god intern samverkan med våra kollegor på socialtjänsten.

Vilka är vi?

Vi är en grupp på fem personer och tillhör socialtjänsten. Vi är fyra fältarbetare och en samordnare: Antonio Jorro Martinez. 

– Vi vill skapa kontakt med barn och ungdomar och bygga relationer, berättar Antonio Jorro Martinez, samordnare.

Bild på en grupp fältarbetare, tre män och två kvinnor utomhus.

Fältarna i Enköpings kommun.

Kontakta oss

Du kan alltid komma fram och prata när du ser oss ute. Annars kan du  ringa, skicka iväg ett sms, mejla oss eller skicka ett dm på instagram. 

Kontaktuppgifter till vår samordnare Antonio Jorro Martinez:

Är det akut?

Om du inte får tag i oss och det är ett akut ärende ringer du socialjouren på 018-150 000. Behöver komma i akut kontakt med polis ringer man larmnumret 112.

Relaterad information