Fokus på barn och unga i 2024 års budgetbeslut

Publicerad

Kommunfullmäktige har beslutat om kommunens årsplan med budget för 2024, budgetplan för 2025–2026, investeringsbudget för 2024–2028, skattesats samt taxor och avgifter för 2024.

Foto på fontänen på Stora torget i Enköping.

Det budgetförslag som antagits presenterades av den politiska ledningen (Moderaterna, Nystart Enköping, Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet). Beslutet om kommunens budget och framtida satsningar togs i kommunfullmäktige den 13 november.

Den kommunala skatten kommer att vara oförändrad och satsningar ska genomföras på barn och unga, vård och omsorg samt brottsförebyggande arbete. Kommunens totala driftbudget är 3,4 miljarder kronor för 2024.

– Vår bedömning är att en offensiv krisbudget är det som behövs i dessa tider. Det ekonomiska läget är tufft, och vi ser att 2025 kommer att bli ännu tuffare, mycket på grund av lägre skatteintäkter. Trots det är det viktigt att vi arbetar proaktivt för att barn och unga inte ska rekryteras till kriminella gäng. Det är en av anledningarna till att 2024 års budget innehåller prioriterade satsningar till brottsförebyggande arbete, skola, fritid och idrott, säger kommunstyrelsens ordförande Peter Book (M).

– Jag är stolt över att vi i Enköpings kommun går emot strömmen och så tydligt satsar på välfärden även i ekonomiskt bistra tider. Det är en investering i både människor och framtid. Ökad trygghet är vår röda tråd när vi förutom fokus på barn och unga också gör en historiskt stor satsning på omsorgen. Miljö och klimat, tillgänglighet och verksamhetsutveckling med digitalisering är andra områden vi satsar extra på, säger Anders Wikman (NE), kommunstyrelsens förste vice ordförande.

Summering av budget för 2024 i siffror

 • 3,4 miljarder kronor i driftsbudget
 • 3,3 miljarder kronor i investeringsplanen 2024–2028 för skattefinansierad verksamhet
 • 6,9 miljarder kronor i investeringsplanen 2024–2028 totalt för skattefinansierad, taxefinansierad verksamhet samt bolag
 • Oförändrad kommunalskatt: 21:34 kronor
 • Resultatmål: 1,0 procent motsvarar 34 miljoner kronor

Satsningar

I budgeten för 2024 sker följande särskilda satsningar:

 • 30,0 miljoner kronor i extra utökad budgetram till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
 • 25,1 miljoner kronor i extra utökad budgetram till vård- och omsorgsnämnden
 • 11,0 miljoner kronor för att utveckla verksamheter och arbetssätt genom digitalisering
 • 4,0 miljoner kronor till brottsförebyggande och uppsökande socialt arbete
 • 2,0 miljoner kronor till klimatsatsningar
 • 2,0 miljoner kronor till vägföreningar och arbetsresor med färdtjänst
 • 1,0 miljoner kronor till riktade insatser för barn och unga inom fritid och idrott
 • 0,8 miljoner kronor till social hållbarhet
 • 1,5 miljoner kronor till ökat rekryteringsstöd
 • 22,0 miljoner kronor för särskilda satsningar på vissa personalgrupper

Läs mer

Kontakta oss vid frågor

Om du har frågor eller vill veta mer är du välkommen att kontakta oss.