Budgetförslag från Enköpings politiska ledning

Publicerad

Den 9 oktober presenterade Enköpings politiska ledning förslag på kommunfullmäktiges verksamhetsplan med budget 2024, budgetplan 2025–2026 och investeringsplan 2024–2028. De presenterade också förslag till kommunfullmäktiges långsiktiga plan 2024–2027.

Foto på Enköpings politiska ledning.

Gruppledare Per Elfving (KD), kommunstyrelsens förste vice ordförande Anders Wikman (NE), gruppledare Ulrika Ornbrant (C), gruppledare Svante Forslund (L) och kommunstyrelsens ordförande Peter Book (M). Saknas på bild gör gruppledare Kenneth Hällbom (MP).

Den politiska ledningen har planerat ett budgetförslag utifrån att Sverige befinner sig i en lågkonjunktur som är svårbedömd när den vänder uppåt. Även att det finns en osäkerhet kring räntor, hög inflation och pensionskostnader i kombination med lägre skatteintäkter som kommer att innebära påfrestningar. De menar därför att det är viktigt att utgå från en realistisk budget med hållbara finansieringslösningar och balanserade investeringar, där man också tar höjd för 2025.

Ledningen framhåller att stort fokus kommer vara på barn och unga i budgeten. Exempelvis får skolan en utökad budgetram med 30 miljoner kronor och de vill genomföra riktade satsningar för barn och unga inom fritid och idrott.

– Kommunalekonomin är i en turbulent tid, precis som för många andra, och vi ser att 2025 kommer bli betydligt tuffare, mycket på grund av lägre skatteintäkter. Därför tror vi att en offensiv krisbudget behövs i dessa tider. Även i Sverige är det en turbulent tid, där vi bland annat ser att allt fler barn och unga rekryteras till kriminella gäng. Enköping är ännu förskonat men vi behöver jobba proaktivt med våra barn och unga och satsa på dem. Därför är det just stort fokus på barn och unga i detta budgetförslag, säger Peter Book (M), kommunstyrelsens ordförande.

– Jag är glad att vi kan presentera en offensiv krisbudget. Vi satsar på välfärden i en tid då många av våra medborgare har det tufft och många kommuner tvingas dra ned på sin verksamhet. Här går vi mot strömmen med satsning på både skola och omsorg, säger Anders Wikman (NE), kommunstyrelsens förste vice ordförande.

Budgetförslag för 2024 i siffror

 • 3,4 miljarder kronor i driftsbudget
 • 3,3 miljarder kronor i investeringsplanen 2024–2028 för skattefinansierad verksamhet
 • 6,9 miljarder kronor i investeringsplanen 2024–2028 totalt för skattefinansierad, taxefinansierad verksamhet samt bolag
 • Oförändrad kommunalskatt: 21:34 kronor
 • Resultatmål: 1,0 procent motsvarar 34 miljoner kronor

Planerade investeringar 2024–2028

Förslagsinvesteringar gäller bland annat nya förskolor (Ripan 2025 och Skolsta 2027), upprustning av Enavallens c-paviljong (2025–2026), ny grundskola i Örsundsbro (2027) och kulturhus Joar (2028).

Satsningar

Under 2024 vill den politiska ledningen att fokus ska ligga på satsningar för barn och unga:

 • Utökad ram utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 2024: 30 miljoner kronor
 • Utökad ram vård-och omsorgsnämnden 2024: 25 miljoner kronor
 • Brottsförebyggande och uppsökande socialt arbete: 4 miljoner kronor
 • Riktade satsningar för barn och unga inom fritid och idrott: 1 miljoner kronor

Utöver det vill de även satsa på en central klimatfond, öka stödet för vägföreningar på landsbygden, stärka det strategiska arbetet med social hållbarhet och verksamhetsutveckling genom digitalisering. Ledningen vill också satsa på kommunens medarbetare, bland annat med lönesatsningar och rekryteringsstöd för att säkra kompetensförsörjningen.

Kommunfullmäktiges långsiktiga plan 2024–2027

Den politiska ledningen presenterade också förslag på kommunfullmäktiges långsiktiga plan 2024–2027. Målbilden de vill se i den långsiktiga planen är ”Tillsammans skapar vi trygghet”.

För att nå målbilden har kommunkoncernen övergripande mål under åren 2024–2027, där man tillsammans ska jobba med tre ”S”:

 • Samhörighet – i Enköping är vi delaktiga i vår egen och samhällets utveckling.
 • Självständighet – i Enköping lever vi ett självständigt och aktivt liv.
 • Stolthet – i Enköping är vi stolta över att bo och verka i vår kommun.

– Vi lanserar en helt ny styrmodell som är enklare och vassare. Nu växlar vi upp arbetet med fokus på bland annat delaktighet och bemötande, säger Anders Wikman (NE).

Detta händer framåt

Den 24 oktober behandlar kommunstyrelsen förslag på styrmodell, kommunfullmäktiges långsiktiga plan 2024–2027 och kommunfullmäktiges verksamhetsplan med budget 2024 och plan 2025–2026.

Därefter väntar beslut i kommunfullmäktige den 13 november.

Kontaktpersoner

Peter Book (M), kommunstyrelsens ordförande

Telefon: 0171–62 62 11
E-post: peter.book@politiker.enkoping.se

Anders Wikman (NE), kommunstyrelsens förste vice ordförande

Telefon: 070–563 23 23
E-post: anders.wikman@enkoping.se

Kontakta oss vid frågor

Om du har frågor eller vill veta mer är du välkommen att kontakta oss.