Formulär för ansökan till Människan bakom uniformen (MBU)

MBU Enköping erbjuder tolv platser per termin för ungdomar 15–20 år som är bosatta i Enköpings kommun. Välkommen med din ansökan.

Gör din ansökan

MBU Enköping erbjuder tolv platser per termin för ungdomar 15–20 år som är bosatta i Enköpings kommun. Välkommen med din ansökan.

När du skickat in din ansökan blir du sedan kontaktad av kontaktpersonen för MBU. I augusti sker en urvalsprocess då tolv sökande väljs ut. Valet av deltagare baseras på målet att få en så stor spridning som möjligt gällande både ålder och kön. Om du blir utvald får du skriva på ett kontrakt som deltagare för höstens MBU.


Fyll i ditt förnamn.

Fyll i ditt efternamn.
Din ålder * (obligatorisk)
Din ålderFyll i din gatuadress.

Fyll i ditt postnummer.

Fyll i din postort.

Fyll i ditt telefonnummer.

Fyll i din mejladress.


Berätta kort om dig själv och varför du söker till MBU.Information om hanteringen av dina personuppgifter

Dina personuppgifter samlas in i syfte att kunna hantera uttagningen till MBU. Personuppgifterna behövs för att fullgöra en uppgift av allmänt intresse. När du fyller i uppgifterna i detta formulär passerar uppgifterna leverantören av vårt webbpubliceringssystem.

Personuppgiftsansvarig för personuppgiftsbehandling är upplevelsenämnden. Du har rätt att invända mot personuppgiftsbehandlingen. Du har rätt att be om att få dina uppgifter raderade, rättade eller begränsade. Du har också rätt att få reda på vilka personuppgifter upplevelsenämnden har om dig, och kopior på dessa. Du har också rätt att vända dig till integritetsskyddsmyndigheten med klagomål över personuppgiftsbehandlingen.

Om du har frågor om personuppgiftshantering kan du vända dig till dataskyddsombudet:

E-post: dataskyddsombud@enkoping.se