Öppen aktivitet

I upplevelseförvaltningens arbete med att skapa förutsättningar för en meningsfull fritid för fler genomför vi samarbetet Öppen aktivitet.

Vad är öppen aktivitet?

Genom Öppen aktivitet vill upplevelseförvaltningen uppmuntra och prioritera aktiviteter som riktar sig till barn och ungdomar mellan 9-15 år. Vi riktar oss till föreningar som vill främja en aktiv fritid för alla barn och unga.

Som deltagande förening i Öppen aktivitet genomför er förening enkla aktiviteter som är gratis och öppna för alla. Detta för att alla ska få möjligheten att hitta ett intresse som passar dem och för att locka flera till er förening eller verksamhet. Det kan handla om idrott, kultur eller andra goda samhällsaktiviteter som skapar en aktiv fritid för barn och ungdomar.

Ni som förening ansöker om att vara med i Öppen aktivitet.

Kriterier

 • Aktiviteten ska vara gratis och öppen för barn och unga 9-15år som vill prova på nya aktiviteter. 
 • Aktiviteten ska vara frivillig och utan krav på prestation.
 • Aktiviteten ska präglas av ett positivt och välkomnande klimat som är fritt från mobbning, trakasserier, alkohol, rökning och droger.
 • Aktiviteten ska även vara öppen för barn och unga som inte är medlemmar i föreningen. Undantaget är verksamhet där medlemskap i föreningen krävs för att nödvändiga försäkringar ska gälla, men då får ingen avgift tas ut för medlemskap.
 • Aktiviteten ska genomföras vid minst fem tillfällen, gärna tio för att skapa kontinuitet och relation mellan ledare och besökare.
 • Aktiviteten ska vara ledarledd av minst två trygga vuxna  som ansvarar för aktiviteten och barnen som deltar.

Krav på föreningen

 • Föreningen ansvarar för att kontrollera aktuellt registerutdrag på de ledare som är ansvariga för aktiviteten.
 • Föreningen ska delta i de obligatoriska möten upplevelseförvaltningen bjuder in till.  Träff innan uppstart samt uppföljningsmöte för utvärdering i slutet av terminen.
 • Föreningen ska marknadsföra sin aktivitet i kommunens evenemangskalender.
 • Föreningen ska vara bidragsberättigad enligt gällande bidragsregler.
 • Föreningar ska ha en planering för hur barn och unga kan fortsätta delta i föreningens verksamhet efter projektets tid.

Vilka kan ansöka?

 • Bidragsberättigade föreningar som har egen lokal men vill erbjuda öppen aktivitet, prova på tillfällen.
 • Bidragsberättigade föreningar som har verksamhet och behöver lokal/anläggning för att genomföra prova på, öppen aktivitet.

Gratis bokning av kommunens lokaler

Kommunen erbjuder föreningar som vill anordna öppna aktiviteter en kostnadsfri lokal för aktiviteten enligt urval av lokaler och anläggningar på utvalda tider. Kommunala lokaler och anläggningar som ändå står tomma kan bokas kostnadsfritt utifrån öppen aktivitets kriterier. Direkt efter skoltid, kvällstid på fredagar och lördagar. Är du i behov av en lokal för öppna aktiviteter fyll i en intresseanmälan för mer information.

Bidrag

Förening som har blivit godkänd för samarbetet Öppen aktivitet kan få ett föreningsbidrag om 1000 kr/genomförd aktivitet. Bidraget är ett retroaktivt stöd och ansöks om i kommunens bidragssystem efter genomförda öppna aktiviteter. Krav för att få bidraget är att man genomfört Öppen aktivitet enligt kriterierna samt att man ej erhåller bidrag från annan part för samma aktivitet.

Intresseanmälan

Anmäl din förening att delta i informationsträff om Öppen aktivitet. En intresseanmälan betyder inte att du förbinder dig att genomföra öppna aktiviteter.