Grundstöd

Stödet syftar till att uppmuntra viljan att organisera sig som ideell förening.

Föreningar som lever upp till kraven för att vara bidragsberättigad förening får ett grundstöd. Stödet är av symbolisk karaktär och syftar till att uppmuntra själva förekomsten av föreningen och viljan att organisera sig som ideell förening.

Grundstödet är en fast summa pengar som sätts utifrån lagd budget. Med undantag bygdegårdsföreningar vars huvudsakliga syfte är att erbjuda lokala samlingslokaler. Bygdegårdsföreningar får ett grundstöd som baseras på storleken på den bygdegård föreningen har utifrån uthyrningsbar kvadratmeteryta.

Ansökan

För att ta del av grundstöd ska föreningen uppdatera sina uppgifter i kommunens digitala e-tjänst Interbook Go senast den 15 januari varje år. Föreningen ska uppdatera med:

  • Aktuella kontaktuppgifter.
  • Senaste aktuella årsmötesprotokoll inklusive firmatecknare.
  • Aktuella medlemssiffror.

Grundstödet betalas ut i samband med utbetalning av verksamhetsstöd.