Att söka bidrag i InterbookGO

Här finns en manual för att söka bidrag i InterbookGO.

Bidragsansökningar och redovisningar i Interbook GO

När din förening ska göra bidragsansökningar och redovisningar av tidigare sökt bidrag är det viktigt att ni utser en person som ska genomföra bidragsansökningarna. Den personen måste ha behörigheten föreningsansvarig på sitt konto på InterbookGO.

Föreningsansvarig måste också vara firmatecknare alternativt ha en fullmakt från föreningen för att göra bidragsansökningar. Detta ska styrkas med styrelseprotokoll och laddas upp på Föreningens konto på InterbookGO.

När du som föreningsansvarig ska göra en bidragsansökan loggar du in på ditt konto på InterbookGO. Klicka på den lila knappen i huvudmenyn "Bidrag".

Påbörja en helt ny bidragsansökan

Klicka på den blå knappen "Ny Bidragsansökan". Nu ska du välja det bidrag du vill söka. Tryck på spara när du gjort ditt val. När formuläret för ansökan öppnas finns en beskrivning om den information som ska anges i ansökan. I informationsrutan finns även hänvisning till var du kan läsa mer om de regler och riktlinjer som gäller för ansökan. Efter informationsrutan kommer själva frågorna som ni ska besvara för att kunna göra ansökan. Alla frågor med en röd stjärna är obligatoriska och ni måste ange information.

Ladda upp dokument

Om ansökan kräver att du ska bifoga dokument så finns den funktionen längst ner på sidan. Längst ner i formuläret kan du också skriva in ett eget meddelande till handläggare.

Bild som visar hur det ser ut på webbplatsen InterbookGo där man laddar upp dokument.

Spara och skicka in ansökan

Du kan närsomhelst spara din ansökan för att senare fortsätta. Du sparar eller skickar in din ansökan genom att trycka på någon av de blå knapparna längst ner i formuläret. När du har skickat in din ansökan kan handläggare på kommunen ta del av din ansökan. Efter sista ansökningsdatum påbörjas handläggning. Om handläggare saknar information kan vi öppna upp ansökan igen och föreningsansvarig som skickat in ansökan får meddelande om att ansökan behöver kompletteras. När ansökan är godkänd kommer även ett meddelande om detta skickas ut till föreningsansvarig.

Fortsätta med en påbörjad ansökan - kompletteringar

Om du tidigare sparat en påbörjad ansökan kan du välja att fortsätta vid ett senare tillfälle. Du loggar in på ditt konto och väljer huvudmenyn bidrag. Nu ska du se en lista framför dig där du kan komma åt tidigare genomförda bidragsansökningar och redovisningar. I listan ska du kunna se alla föreningens bidragsansökningar. Längre fram när ni gjort flera ansökningar kommer ni att kunna se dem samlat här. Ni kan filtrera listan utifrån vilket år ni gjort ansökan och vilket bidrag (bidragsart). När du i listan ser den påbörjade ansökan och vill fortsätta med ansökan så klickar du i rutan till vänster om bidraget och sen klickar du på den blå knappen "Ändra".

Bild som visar hur det ser ut på webbplatsen InterbookGo där man ser en översikt av bidragsansökningar.

Redovisningar

Vissa föreningsbidrag kräver även att en redovisning skickas in efter genomförda aktiviteter. Har ni skickat in en ansökan om föreningsbidrag som har ett redovisningskrav så kommer ni i samband med ett beviljande om bidrag även få ett redovisningsformulär. Detta formulär kan ni hitta i den nedre delen av listan.

Bild som visar hur det ser ut på webbplatsen InterbookGo där man ser en lista.