Arrangörsstöd

Vill din förening arrangera en kulturupplevelse i form av teater, musik, dans, litteratur, konst eller liknande?

Stödet för publika arrangemang ska användas för att stödja de föreningar som har kostnader i samband med publika kulturarrangemang. Ett publikt kulturarrangemang är ett arrangemang som ägs och drivs av föreningen. Detta innebär att föreningen står för innehållet i arrangemanget och anlitar professionella kulturutövare för att visa upp sin konstform.

Grundkrav

Syftet med arrangemanget ska vara att erbjuda en kulturupplevelse i form av teater, musik, dans, litteratur, föreläsare, konst eller liknande.

Arrangemanget ska vara öppet för allmänheten och ha en publik.
Arrangemanget medför kostnader för föreningen i form av gage eller arvode till professionella kulturutövare (en person som antingen lever på sin konst eller har en högre utbildning inom sitt konstområde).

Arrangemanget ska marknadsföras och det ska framgå att arrangemanget genomförs med stöd från Enköpings kommun.

Ersättning

Arrangörsstöd ska gå till att medfinansiera del av den faktiska kostnad som föreningen har i samband med genomförandet av arrangemanget. Exempel på kostnader föreningen kan ansöka om är gage eller arvode (ska följa rekommenderade tariffer från branschorganisationen), hyra för lokal, hyra för teknik, marknadsföring, resekostnader.

Det ekonomiska stödet består av en fast summa enligt ett högsta belopp som sätts beroende på kommunens årliga budget för stödformen. För 2023 är högsta beloppet på 5 000 kronor per arrangemang. Ersättningen uppgår till max 50 procent av det sökta beloppet. Detta innebär att om du har en total kostnad för ett arrangemang på 20 000 kronor så kan du få max 5000 kronor i arrangörsstöd. Har du en totalkostnad på 6000 kronor kan du få max 50 procent av beloppet det vill säga 3000 kronor.

Bedömning av ansökan och arrangemang

Fördelningen av stödet ska bidra till ett tillgängligt utbud av kulturella upplevelser. Det kan vara stora arrangemang för den breda allmänheten eller arrangemang för publik med ett specialintresse.

Bedömning av grundläggande kriterier:

 • Ansökan ska vara komplett och skickas in enligt ansökningsplan.
 • Förmåga att genomföra de arrangemang som planeras.
 • Hur föreningen använt eventuell tidigare erhållna medel.
 • Att föreningen har en rimlig budget för genomförande.
 • Hur föreningen planerar att nå ut till en publik.

Bedömning tar även hänsyn till hur väl arrangemanget överensstämmer med prioriteringar i det kulturpolitiska programmet:

 • Att främja olika typer av konstformer.
 • Att bidra till geografisk spridning inom Enköpings kommun.
 • God samverkan mellan aktörer över förenings- och organisationsgränser.

Ansökan och redovisning

Ansökan om arrangörsstöd görs alltid före arrangemangets genomförande. För sent inkommen ansökan behandlas inte.

Av ansökan ska det tydligt framgå:

 • Syftet med arrangemanget.
 • Tidsperiod för genomförande.
 • Beskrivning av arrangemangets tänkta publik, det vill säga målgrupp.
 • Budget med samtliga beräknade intäkter och kostnader.
 • Plan för marknadsföring.

Redovisningen av arrangörsstödets resultat och ekonomi ska vara gjord senast två månader efter avslutat arrangemang som är beviljat enligt ansökan. Utöver redovisningen förväntas mottagaren av stöd lämna ytterligare information om det efterfrågas.

Ansökningsplan

Ansökan om Arrangörsstöd kan sökas två gånger per år.

Period 1

 • Ansökan öppen 15 april - 31 maj
 • Beslut och utbetalning: Juni.

Period 2

 • Ansökan öppen 15 oktober - 30 november
 • Beslut och utbetalning: Januari.

Sökande måste var beredd på att komplettera sin ansökan under handläggningstiden.