Aktivitets­stöd för aktiviteter på finska

Har du en idé för aktivitet eller projekt med mål att främja och synliggöra finska språket?

Enköpings kommun ingår i finskt förvaltningsområde sedan februari 2013, det betyder stärkta rättigheter för finsk kultur och språk. Kommuner som ingår i förvaltningsområden för finska, samiska och meänkieli får statsbidrag som ska användas i samråd med minoriteterna för merkostnader i samband med minoritetslagens tillkomst. (Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (2009:724)

Enköping kommun stödjer föreningar eller enskilda inom kommunen med bidrag för olika projekt och arrangemang för att främja och synliggöra finska språket och den finska kulturen i kommunen.

Information

  • Föreningar kan inte få stöd till sin ordinarie verksamhet.
  • Aktiviteten måste vara öppen för alla.
  • Projekt som riktar sig till barn och ungdomar prioriteras.
  • Projekt som främjar användandet av finska språket för att hålla det levande prioriteras.

Ansökan

Beskriv vad ni vill göra, när aktiviteten ska ske och gör en budget för de kostnader ni söker stöd för.

Ansökan bedöms i Kommunala finska samrådet.

Ansökan skickas till

Enköpings kommun
Kommunledningsförvaltningen
Irma Aalto
745 80 Enköping

E-post: irma.aalto@enkoping.se