Aktuellt för föreningar

Här samlar vi det som är aktuellt för föreningar i Enköping.

Föreningsbidrag 2023

Nu går det att ansöka om Verksmahwetsstöd 2023. Ansökan är öppen 15 januari - 1 mars 2023. Handläggning i mars och beslut samt beslut och utbetalning av bidrag i april.

De som vill ansöka om Verksamhetsstöd 2023 måste vara godkända som bidragsberättigad förening innan 31 december 2022. Detta innebär att de föreningar som redan är bidragsberättigade ska ha uppdaterat sitt konto på InterbookGO senast den 11 december. Det som ska uppdateras är senaste årsmötesprotokoll, protokoll från konstituerande möte, kontaktuppgifter till styrelsen och se till att rätt person har rätt behörighet i InterbookGO.

Föreningarnas hus

Upplevelseförvaltningen har i uppdrag att utreda förutsättningar för ett Föreningarnas hus i Enköping. Uppdraget ska redovisas och tas beslut om i Upplevelsenämnden senast juni 2023.

De föreningar som är intresserade av att delta i dialogen kring processen Föreningarnas hus kan nu anmäla sig till att delta.