Aktuellt för föreningar

Här samlar vi det som är aktuellt för föreningar i Enköping.

Nyheter

Vill din förening nå och inkludera fler unga? Var med på workshop i höst där du får verktyg och inspiration.

Läs det senaste nyhetsbrevet för dig som förening i Enköping.

Nytt digitalt system för bokning och bidrag

Det är beslutat att vi kommer att byta ut kommuns digitala system för bokning av kommunens lokaler och anläggningar samt ekonomiskt bidrag till civilsamhället (däribland föreningsbidrag). Planering pågår och vi kommer gå ut med mer information hur det påverkar er förening under hösten.

Bidragsregler 2025

Då bidragsreglerna justeras inför 2025 har vi flera möjligheter för dig som förening att ta del av information och förslag på justeringar.