Kalendarium

Här hittar du aktuella datum på aktiviteter för dig som förening.

Aktuella datum och tider

I kalendariumet nedan hittar du  utbildningar, workshops, informationsträffar, öppet hus och föreningsdialoger som kan var till nytta för dig och din förening.

Få information och vägledning i vad du behöver göra för att fortsätta vara eller bli bidragsberättigad förening och kunna söka föreningsbidrag 2023. Lär dig mer om bedömningskriterier, ansökningstider och ansökningsformulär.

 • Datum: 19 oktober
 • Tid: 15.00-16.00 eller 18.00-19.00
 • Plats: Teams

Boka plats på informationsträff om föreningsbidrag 19 oktober

Enskilt möte med handläggare för stöd med ansökan om föreningsbidrag eller andra frågor. Flera bokningsbara tider att välja mellan.

 • Datum: 20 oktober
 • Tid: 08.30–12.00
 • Plats: Telefon eller Teams

Boka enskilt möte med handläggare den 20 oktober

Enskilt möte med handläggare för stöd med ansökan om föreningsbidrag eller andra frågor. Flera bokningsbara tider att välja mellan för bygdegårdsföreningar, hembygdföreningar och kulturföreningar.

 • Datum: 15 november
 • Tid: 08.30–15.00
 • Plats: Telefon eller Teams

Boka enskilt möte med handläggare den 15 november

Enskilt möte med handläggare för stöd med ansökan om föreningsbidrag eller andra frågor. Flera bokningsbara tider att välja mellan.

 • Datum: 17 november
 • Tid: 08.30–12.00
 • Plats: Telefon eller Teams

Boka enskilt möte med handläggare den 17 november

Enskilt möte med handläggare för stöd med ansökan om föreningsbidrag eller andra frågor. Flera bokningsbara tider att välja mellan för fritids- och idrottsföreningar.

 • Datum: 23 november
 • Tid: 08.30–15.30
 • Plats: Telefon eller Teams

Boka enskilt möte med handläggare den 23 november

Stormöte för föreningslivet i Enköping. Vad är viktigt för er som förening? När du anmäler dig har du  möjlighet att berätta vad du förväntar dig och vad du vill ska komma fram under träffen. 

 • Datum: 24 november
 • Tid: 18.00–20.00
 • Plats: Aulan, Westerlundska gymnasiet, Sandbrogatan eller digitalt via Teams

Boka din plats på Föreningsdialog den 24 november

Få information och vägledning i vad du behöver göra för att fortsätta vara eller bli bidragsberättigad förening och kunna söka föreningsbidrag 2023. Lär dig mer om bedömningskriterier, ansökningstider och ansökningsformulär.

 • Datum:  30 november
 • Tid: 15.00-16.00 eller 18.00-19.00
 • Plats: Teams

Boka plats på informationsträff om föreningsbidrag 30 november

Hittar du inget som passar dig?

Det finns olika sätt att ta kontakt med oss.