Svenska träd årskurs F-6

För årskurs F–6. Erbjuds vår och höst. En halvdag där eleverna får lära sig mer om träd genom olika övningar där hela kroppen får delta i lärandet.

Fortbildning för dig

Välkommen till en utedag med oss! Syftet med våra utedagar är främst att sprida intresse för och kunskap om utomhuspedagogik till personal på Enköpings grundskolor. Vi förväntar oss därför att deltagande personal betraktar samarbetet med oss som fortbildning och försöker tillägna sig aktiviteterna så att man senare kan använda dem i sin egen undervisning.

Ditt eget agerande vid de olika aktiviteterna kan variera beroende på övningens art och det är något vi vid behov kan prata om på plats.

För att göra våra teman så lätta som möjligt att tillägna sig föredrar vi att de flesta aktiviteterna genomförs i skolans närmiljö och vi försöker planera dem så att de är enkla att genomföra och inte kräver dyr specialutrustning.

Temat är tänkt som en halvdag där eleverna får lära sig mer om träd genom olika övningar där hela kroppen får delta i lärandet. Temat ska ses som en del i en större helhet där klassrummet och uterummet samspelar och därigenom ger eleverna större chanser att förstå sammanhang och begrepp kopplade till träd.

Exempel på aktiviteter:

 • Byt träd som ett djur som lever vid trädet
 • Näsan
 • Bygg ett träd - trädets delar
 • Färger, som går över till att studera ett specifikt träd noga två gånger
 • Mikrofonen
 • Hemlig bild med burr
 • Samla löv eller barr på vit duk. Fem av varje. Sortera.

Kopplingar till läroplanen

Temat ”Svenska träd” tränar nedanstående naturvetenskapliga förmågor:

 • Genomföra systematiska undersökningar
 • Använda begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara samband i människokroppen, naturen och samhället

Centralt innehåll åk 1-3

NO

 • Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.

Centralt innehåll åk 4-6

Biologi

 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter.
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den
 • Enkla fältstudier och experiment.
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.

Förarbete

Arbete i klassrummet

Före vår utedag vill vi att ni förbereda eleverna genom att berätta om temadagen och vilka saker ni hoppas att eleverna ska träna på och lära sig under dagen.

Bra om eleverna förberett sig inför utedagen med att läsa in sig lite på fakta kring vad ett träd består av för delar, hur träd lever sitt liv, vad vi människor har för nytta av träd och givetvis lite om vilka olika arter som är vanliga här hos oss.

En hel del nyttig förhandskunskap hittar du i filmerna "Svenska träd 1-3" på SLI play.

Utrustning för eleverna

Lämpliga kläder inklusive stövlar och regnkläder vid risk för regn. Betona för eleverna vikten av rätt skor på fötterna. Blöta och frusna fötter kan förstöra en hel dag. En bra tumregel kan vara att ta på sig dubbelt så mycket kläder som man just nu behöver på rasten. Kroppen blir mycket kallare när den är ute i flera timmar.

Utrustning för lärarna

Kamera eller något som man kan fotografera och filma med under dagen. Används till efterarbetet i klassrummet.

Matsäck för alla

Innehållande litet mellanmål, gärna med varm dryck, särskilt under de kalla årstiderna. Vi har alltid en fikapaus inlagd på förmiddagen. Vattenflaska är oftast bra, framförallt vid varmt väder.

Om vi lagar lunch ute

Eleverna behöver ta med sig, mugg, tallrik eller matlåda av plast, bestick och sittunderlag. Lärarna tar med sig alla ingredienser från skolköket, glöm inte oljan. Välj gärna dryck att blanda istället för festis. ENV tar med dunk och vatten att blanda med.

Förbered eleverna inför matlagningen genom att tillsammans titta på våra filmer som finns under fliken laga mat över öppen eld.

Utedagen

Plats

Utepasset genomförs lämpligen i skolans direkta närhet i en lättillgänglig skog med en blandning av vanliga löv- och barrträd.

Upplägg

Utepasset genomförs som en serie övningar som tillsammans ska försöka skapa en helhet där upplevelsen av träd och vad träd kan vara står i centrum. Vi använder Joseph Cornells koncept ”flow learning” för att ge förutsättningar för koncentrerat lärande.

Utepasset ska som vi tidigare sagt ses som en del i ett större tema. Passet ingår lämpligen som en konkret och upplevelsebaserad del av en pedagogisk planering. För- och efterarbete genomförs av ordinarie lärare.

Begrepp som berörs

Träd, rot, stam, gren/kvist, löv, barr, krona, pålrot, kärnved, ytrötter, veddel, sildel, bark.

Konkreta mål som berörs

 • Du ska kunna känna igen och namnge några av våra vanligaste svenska lövoch barrträd.
 • Du ska kunna berätta hur man skiljer olika träd åt, deras kännetecken.
 • Du ska kunna trädets olika delar (stam, rötter, grenar, etc).
 • Du ska kunna berätta om vad som händer med trädet vid olika årstider.

Övningar

 • Byt träd som ett djur som lever vid trädet
 • Näsan
 • Bygg ett träd - trädets delar
 • Färger, som går över till att studera ett specifikt träd noga 2ggr
 • Mikrofonen
 • Hemlig bild med burr
 • Samla löv/barr på vit duk. Fem av varje. Sortera
 • Bingobricka som redovisas på vit duk.

Efterarbete

Gör en reflektion i klassrummet. Gärna med en minnesrunda, vad var det vi gjorde tillsammans i skogen. Kolla om någon övning eller lek behöver förklaras igen.

Ett annat förslag på aktivitet är att arbeta i klassrummet med bilder/dikter/texter kring orden vi samlat vid övningen mikrofonen.