Småkryp

För årskurs 3-9. Erbjuds maj- oktober. Eleverna får fånga massor av olika småkryp i skogen och lära mer om hur de lever. Genom upplevelser och roliga aktiviteter befästs kunskaper kring de allra minsta.

Fortbildning för dig

Välkommen till en utedag med oss! Syftet med våra utedagar är främst att sprida intresse för och kunskap om utomhuspedagogik till personal på Enköpings grundskolor. Vi förväntar oss därför att deltagande personal betraktar samarbetet med oss som fortbildning och försöker tillägna sig aktiviteterna så att man senare kan använda dem i sin egen undervisning.

Ditt eget agerande vid de olika aktiviteterna kan variera beroende på övningens art och det är något vi vid behov kan prata om på plats.

För att göra våra teman så lätta som möjligt att tillägna sig föredrar vi att de flesta aktiviteterna genomförs i skolans närmiljö och vi försöker planera dem så att de är enkla att genomföra och inte kräver dyr specialutrustning.

Exempel på aktiviteter:

 • Fånga småkryp med håv.
 • Studera olika småkryp i lupp och mikroskop
 • Undersöka gråsuggor
 • Insektslekar
 • Adoptera en myra

Kopplingar till läroplanen

Temat ”Småkryp” tränar nedanstående naturvetenskapliga förmågor:

 • Genomföra systematiska undersökningar
 • Använda begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara samband i människokroppen, naturen och samhället

Centralt innehåll åk 1-3

NO

 • Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.

Centralt innehåll åk 4-6

Biologi

 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband.
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter.
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
 • Organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.

Centralt innehåll åk 6-9

Biologi

 • Biologisk mångfald
 • Fältstudier och experiment. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
 • Hur organismer identifieras, sorteras och grupperas utifrån släktskap och utveckling.
 • Sambandet mellan biologiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.

Förarbete

Arbete i klassrummet

Före vår utedag vill vi att ni förbereda eleverna genom att berätta om temadagen och vilka saker ni hoppas att eleverna ska träna på och lära sig under dagen.

Det brukar vara ännu roligare att fånga kryp om man vet lite om dessa redan innan man går ut. I Biotopias "Nyckel till småkryp på land" kan man se vilka olika grupper av småkryp som man kan tänkas hitta när vi är ute och håvar. Vi brukar använda den nyckel när vi är ute så om eleverna är lite bekanta med den så underlättar det.

På SLI play finns en kortfilm om småkryp.

Praktiskt inför utedagen

Före vår utedag vill vi att ni förbereda eleverna genom att berätta om temadagen och vilka saker ni hoppas att eleverna ska träna på och lära sig under dagen.

Utrustning för eleverna

Lämpliga kläder inklusive stövlar och regnkläder vid risk för regn. Betona för eleverna vikten av rätt skor på fötterna. Blöta och frusna fötter kan förstöra en hel dag. En bra tumregel kan vara att ta på sig dubbelt så mycket kläder som man just nu behöver på rasten. Kroppen blir mycket kallare när den är ute i flera timmar.

Utrustning för lärarna

Kamera eller något som man kan fotografera och filma med under dagen. Används till efterarbetet i klassrummet.

Matsäck för alla

Innehållande litet mellanmål, gärna med varm dryck, särskilt under de kalla årstiderna. Vi har alltid en fikapaus inlagd på förmiddagen. Vattenflaska är oftast bra, framförallt vid varmt väder.

Om vi lagar lunch ute

Eleverna behöver ta med sig, mugg, tallrik eller matlåda av plast, bestick och sittunderlag. Lärarna tar med sig alla ingredienser från skolköket, glöm inte oljan. Välj gärna dryck att blanda istället för festis. ENV tar med dunk och vatten att blanda med.

Förbered eleverna inför matlagningen genom att tillsammans titta på våra filmer som finns under fliken laga mat över öppen eld.

Utedagen

Här nedan följer en sammanställning över temats olika delmoment och hänvisningar till litteratur. Obs! Eftersom planeringen av temat skiljer sig åt från gång till gång beroende på antal grupper, gruppstorlekar, ramtider, åldrar med mera kan listan variera.

 • Insekter i gräset – kamouflage. (Myllrande mångfald s. 20-21)
 • Slå med håv efter insekter och småkryp. Samla iakta och sortera, använd en nyckel för att arta insekterna.
 • Fladdermusleken. Man står i en stor tyst ring. Inuti finns två fladdermöss med ögonbindel och två till fyra nattfjärilar. När en fladdermus ropar ”Maten” måste alla fjärilarna svara ”Ecco”. På det sätter försöker fladdermössen fånga maten. Om däremot de kommer mot ringen, säger någon ”träd” eller ”vägg” så att dem förstår det är inte mat.
 • Adoptera en myra. Uppgiften är att adoptera en myra under 15 minuter. Det innebär att man ska välja ut en speciell individ som man sedan försöker följa hela tiden. Skulle du tappa bort myran eller att den går till sin stack väljer du en ny myra som du fortsätter att följa tiden ut. Lägg en markering på marken där du börjar följa myran. Försök att under och efter undersökningen finna svar på följande frågor: Hur långt hinner myran röra sig på 15 min? Hur lång sträcka skulle det bli på 1 timme och ett dygn om myran rör sig med samma fart hela tiden? Vad gör den förutom att gå? Hur gör en myra när den försvarar sig? Följer din myra några vägar? Går myran åt olika håll eller bara åt ett håll? Vad händer när den möter andra myror? Har dom kontakt? Varför tror du att den är ute och går?
 • Epoken (Lek utomhus, Dusan Bartùnìk ) - Använd utvecklingsstegen ägg-larv-puppa-insekt. Här gäller det att ta sig från äggstadiet till en färdig insekt -ägg-larv-puppa-insekt. Genom att använda leken sten, sax, påse utvecklas man till nästa steg, tex från ägg till larv, om man vinner omgången. Förlorar man får man söka upp en ny kamrat att spela emot. När man blirit en färdig insekt jublar man en stund sedan lägger man ett ägg och börjar om.
 • Ugglor och kråkor om myror eller insekter. (Sharing Nature with children s.78)
 • Huvud, thorax abdomen sången - Melodin av huvud, axlar, knä och två och man värmer upp med sången innan man förklarar att insekter har olika kroppsdelar. Då byter man ut orden med insektskroppsdelar: ”Huvud, thorax abdomen, abdomen” och ”Ögon, sex ben, vingar och antenner”. Glöm inte rörelser som passar!
 • Ägg, larv, puppa, vuxen - En kroppsrörelser representerar varje steg i insekternas livscykel: rulla ihop sig som en boll för ägg, åla som larv, stå still som puppa och flyga omkring som vuxen. Helt enkelt ropar man ut ett livsstadium och så ska eleverna göra rätt sak. Man kan gör det som uppvärmning eller tävling.
 • Myrleken - Myror springer omkring och håller sig undan gröngölingen. Det gäller att de samarbetar som riktiga myror. Om gröngölingen kullar en myra blir myran skadad. En skadad myra lägger sig ner på ryggen och flaxar sina ben. Då ska minst två andra myror komma och bära den till en myrstack (rockring) där den blir frisk på nytt.

Efterarbete

 • Gör en reflektion i klassrummet. Gärna med en minnesrunda, vad var det vi gjorde tillsammans i skogen.
 • Titta på fotografier från dagen. Kolla om någon övning eller lek behöver förklaras igen.

Fler förslag på efterarbete

 • Skriv "vet du att meningar" utifrån saker ni minns från utedagen, eller läst vidare om i en bok.t.ex. Vet du att en spindel har åtta ben.
 • Arbeta vidare kring de småkryp som var med i lekar och övningar i skogen.