Småfåglar i holk

För årskurs 4-7. Erbjuds augusti- november och april- maj. Vi tar reda på fakta om fåglar i holk, bygger egen holk, sätter upp den och besöker den på våren för att se om någon har flyttat in.

Fortbildning för dig

Välkommen till en utedag med oss! Syftet med våra utedagar är främst att sprida intresse för och kunskap om utomhuspedagogik till personal på Enköpings grundskolor. Vi förväntar oss därför att deltagande personal betraktar samarbetet med oss som fortbildning och försöker tillägna sig aktiviteterna så att man senare kan använda dem i sin egen undervisning.

Ditt eget agerande vid de olika aktiviteterna kan variera beroende på övningens art och det är något vi vid behov kan prata om på plats.

För att göra våra teman så lätta som möjligt att tillägna sig föredrar vi att de flesta aktiviteterna genomförs i skolans närmiljö och vi försöker planera dem så att de är enkla att genomföra och inte kräver dyr specialutrustning.

Det här temaarbetet består av fyra delar:

 1. Tillsammans med sin ordinarie lärare tar eleverna reda på fakta om fågelarter som häckar i holkar.
 2. Tillsammans med oss bygger eleverna holkar ute i markerna. Enabygdens Naturskoleverksamhet står för materiel.
 3. Klassen sätter själva upp holkarna i en skog i närheten av skolan.
 4. Arbetet följs upp på våren genom att eleverna besöker sina holkar utrustade med kikare och undersöker holken. Eventuellt kan man på hösten efter häckning ta ner holken och studera redet samt göra ren holken inför nästa säsong (varning för alltför närgångna studier, det kan finnas fågelloppor).

Kopplingar till läroplanen

Temat ”Småfåglar i holkar” tränar delar av nedanstående naturvetenskapliga förmågor:

 • Använda kunskaper för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö, samhälle, hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet

Temat tränar även nedastående förmåga i slöjd:

 • Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker

Centralt innehåll åk 4-6

Biologi

 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter.

Slöjd

 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter.
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar och hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
 • Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.

Centralt innehåll åk 7-9

Biologi

 • Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den. Samhällsdiskussioner om biologisk mångfald

Slöjd

 • Metall, textil och trä, deras kombinationsmöjligheter med varandra …
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar och hur de kan läsas, följas …
 • Undersökande av olika materials form, funktion och konstruktionsmöjligheter.

Förarbete

Eleverna jobbar förslagsvis i grupper två och två och tar reda på fakta om varsin holk-häckande fågelart. Arbetet utförs i början på höstterminen och redovisas för hela klassen.

Arter som kan tänkas häcka i holk är svartvit flugsnappare, talgoxe, blåmes, entita, tofsmes, svartmes, rödstjärt, pilfink, gråsparv, grå flugsnappare, nötväcka, stare och trädkrypare. De tre första är de absolut vanligaste holkhäckarna i våra trakter.

I samband med arbetet får eleverna också försöka hitta svaret på frågan varför man överhuvudtaget ska bygga fågelholkar (modernt skogsbruk, brist på hålträd m.m.).

Praktiskt inför utedagen

Utrustning för eleverna

Lämpliga kläder inklusive stövlar och regnkläder vid risk för regn. Betona för eleverna vikten av rätt skor på fötterna. Blöta och frusna fötter kan förstöra en hel dag. En bra tumregel kan vara att ta på sig dubbelt så mycket kläder som man just nu behöver på rasten. Kroppen blir mycket kallare när den är ute i flera timmar.

De elever som har kan ta med egna kikare.

Utrustning för lärarna

Kamera eller något som man kan fotografera och filma med under dagen. Används till efterarbete i klassrummet.

Matsäck för alla

Innehållande litet mellanmål, gärna med varm dryck, särskilt under de kalla årstiderna. Vattenflaska är oftast bra, framförallt vid varmt väder.

Om ni vill laga lunch ute

Eleverna behöver ta med sig, mugg, tallrik eller matlåda av plast, bestick och sittunderlag. Lärarna tar med sig alla ingredienser från skolköket, glöm inte oljan. Välj gärna dryck att blanda istället för festis. ENV tar med dunk och vatten att blanda med.

Förbered eleverna inför matlagningen genom att tillsammans titta på våra filmer som finns under fliken laga mat över öppen eld.

Utedagen

Vi delar in klassen i två grupper. Den ena gruppen börjar med att bygga holkar medan den andra går en kikarpromenad och lagar mat. Efter halva dagen byter vi uppgifter.

Holkbygge

Vi använder en klassisk modell av mesholk som kan byggas av en bräda med samma bredd. Ritningar på holken finns på webbplatsen Natursidan.se.

Naturskolan står för kostnaden för holkmaterialet.

Kikarpromenad

Eleverna går i små grupper en snittslad promenad i skogen med ett antal kontroller utsatta. Vid varje kontroll gäller det att med hjälp av kikaren upptäcka och identifiera fantasifåglar som är uppsatta på träd i närheten.

Efter promenaden börjar denna grupp med matlagning på muurikka (den andra gruppen lagar mat direkt efter holkbygget och avslutar med kikarpromenad).

Efterarbete

Tillbaka på skolan

Klassen bestämmer ett naturområde i närheten av skolan där alla sätter upp sina holkar. Tänk på att kolla med markägaren att det är ok. Läs mer om vad ni ska tänka på när ni sätter upp holkarna på Natursidans webbplats.

När väl holkarna är uppe är det bara att vänta. Besök holkarna med jämna mellanrum och använd kikare för att följa fåglarnas bestyr under våren. Låt gärna eleverna göra en observationsdagbok som uppföljning.

Om ni besöker holkarna regelbundet kan ni arbeta med statistik. Gör tabeller och diagram över era observationer.