Sago­grändens förskola

På Sagogrändens förskola är språket, leken och utomhusaktiviteter viktiga delar under dagen. Alla barn är unika och barnens intressen, frågor och idéer är grunden i förskolans arbete.

Foto på sex barn som sitter i en gunga tillsammans.

Fakta om förskolan

  • Adress: Hornugglegränd 7 och 11, 745 60 Enköping
  • Telefon: 0171-62 66 99
  • År: 1–5 år
  • Antal: 100 barn
  • Driftsform: Kommunal
  • Huvudman: Enköpings kommun

Förskolan har ett interkulturellt förhållningssätt och vi har både barn och pedagoger med varierande bakgrunder. Det återspeglas bland annat i vårt arbete med språk, sånger, ramsor, sagor och bilder. Vi hittar likheter och bygger broar mellan olika språk och kulturer.

Lokaler

Förskolan är uppdelade i två stycken hus och en stor gemensam gård. I lokalerna på Hornugglegränd 7 ligger Häxan och Jätten. På Jätten, en trappa upp, går barn i åldern 4-5 år. I lokalerna finns även ett mottagningskök och rektorns kontor.

I huset på Hornugglegränd 11 ligger avdelningarna Ugglan, Enhörningen, Draken och Trollet. Här finns även ett tillagningskök och en lekhall. Lekhallen används till dans, rörelse, gymnastik, teater och scenverksamhet.

Varje dag är vi utomhus. Vi har en stor öppen och inbjudande gård som inspirerar till lek. Här kan barnen leka lugnt eller röra sig fritt mellan olika aktiviteter och ytor. Kurragömma är en uppskattad lek som lämpar sig bra bland buskar och stenar.

Förskolan går ofta på utflykt för att utforska och upptäcka. I skogen väcks fantasin till liv och vi tränar vår motorik. Där diskuterar vi också förhållningssätt, allemansrätten och värdegrund.

Barnen sover utomhus i sina egna vagnar.

Vi öppnar och stänger alltid på samma avdelning.

Foto på Sagogrändens förskola. Det är en lägenhetsbyggnad i tegel

Måltider

Förskolan serverar näringsriktig mat enligt Livsmedelsverkets rekommendationer. För hälsans skull har vi inga söta mellanmål eller fika. Vid festliga tillfällen firar vi med till exempel frukt och barnens födelsedagar uppmärksammas på andra sätt.

Måltiderna är en pedagogisk stund som ska vara mysig, lugn och lärande. Alla barnen uppmuntras till eget inflytande och utmanas att vilja testa. Barnen är kompetenta personer och vi arbetar med begreppet "Jag kan". Barnen får till exempel själva utifrån sin förmåga välja produkter, lägga upp och skära sin mat och breda sina smörgåsar. Barnen känner att de i lugn och ro får tid att prova och utvecklas.

Vi har två olika kök, ett där en kokerska lagar vår mat och ett där kökspersonal tar emot och lägger upp maten som kommer levererad.

Digitala verktyg

Vi arbetar med lärplattor och smartboard. På smartboarden kan vi skapa egna memory, rita eller visa filmer och musik.

Lärplattorna används mycket tillsammans med barnen. De lär sig snabbt, visar stort intresse och utvecklas. Barnens kreativa sidor utvecklas. De väljer själva vilka bilder, teckningar och texter de vill ha i sin personliga portfoliopärm och presentationer. På så sätt är barnens inflytande stort och de känner sig delaktiga i arbetet. De äldsta barnen diskuterar kring det kritiska tänkandet som krävs i den digitala världen.

Vi använder även lärplattorna till att läsa av QR-koder som ger oss sagor och sånger på olika språk.

Bibliotek och bokbuss

En gång per månad stannar bokbussen hos oss på förskolan. Vi turas då om att gå ombord för att välja och låna böcker. Barnen väljer böcker helt fritt eller utifrån ett tema som avdelningen jobbar med.

Ibland tar vi en promenad för att besöka biblioteket. Vi lånar böcker på olika språk vilket gör att det blir en naturlig del i barnens liv att vi har olika språk och bakgrunder. Barnen gillar böcker och vi vill fortsätta att inspirera till läsande, förståelse och språkutveckling. Därför har vi sagostund varje dag och böckerna ligger alltid framme så att barnen kan läsa dem.

Vi besöker även bibliotektet för att gå på teater, bio och sagostunder.

Förskolan arbetar med tecken, sånger, rim och ramsor för att förstärka språket.

Inskolning / introduktion

På förskolan har vi en föräldraaktiv introduktion. Det innebär att du som förälder är med ditt barn på förskolan under minst fyra dagar. Tillsammans deltar ni aktivt i alla aktiviteter, till exempel lek, måltider, blöjbyten och vila. Föräldraaktiv introduktion har vi för att barnen ska känna sig trygga med oss på förskolan. De bygger upp tryggheten och tilliten genom att föräldrarna är med i verksamheten. Introduktionen ger också föräldrarna en förståelse för förskolans uppdrag och alla delar som en dag innehåller.

Innan introduktionen startar har vi ett introduktionssamtal med föräldrarna där vi går igenom det praktiska inför instroduktionen och förskolestarten. Det gör att vi under introduktionen kan fokusera på att vara närvarande med barnet och att alla vet vad som förväntas.

Föräldra­samverkan

Vi bjuder in till föräldrasamtal en gång per termin. Då går vi igenom barnets tid på förskolan, barnets intressen och utveckling. Utifrån barnens intressen lägger vi sedan grunden för vilka teman och projekt avdelningen har under året.

Vi har under året varierande föräldraaktiviteter som drop-in fika, sommarfest, luciafirande och andra aktiviteter där hela familjerna kan delta.

Sjukdom

Det är viktigt att barnen är friska för att orka med sin tid hos oss. Barnens allmäntillstånd avgör om barnet orkar vara hos oss och kan delta i alla aktiviteter.

Vi följer kommunens riktlinjer för sjukdom i förskolan.

För att förhindra smittspridning har vi tydliga hygienrutiner som till exempel att tvätta händerna ofta och använda pappershanddukar. Personalen använder skyddshandskar vid behov.

Sjukanmälan

Vid sjukdom ringer ni i första hand er avdelning för att sjukanmäla barnet. I samtalet är det enkelt att ha en dialog och att också diskutera vilka regler som gäller för hur länge barnet behöver vara hemma. Om ni inte har möjlighet att ringa under våra öppettider går det bra att skicka ett sms eller lämna meddelande på telefonsvararen.

Ni ringer er avdelning dagen innan barnet kommer igen och meddelar att det är friskt.

Värdegrund och lokala styrdokument

Förskolan arbetar dagligen med värdegrundsarbete. Alla barn är unika och lika mycket värda. Pedagogerna ser till barnens behov och intressen. Om barnen ser ett rött höstlöv och visar intresse för lövet är det utgångspunkten för diskussionen och lärandet. Barnen är ofta uppdelade i mindre grupper för att alla barns intressen och idéer ska ha möjlighet att komma fram.

Vi ser kompetenta barn som vi uppmuntrar till att prova och lära sig själva, ”Jag kan”.

Vi arbetar med att utveckla respekt för våra kompisar men även för naturen runt omkring oss. Det gör vi genom att arbeta med kompisböcker och att vara utomhus för att lära oss hur djuren lever och hur vi agerar i deras miljö.

Kontakta rektorn om du vill ta del av aktuella planer och styrdokument.

Ansök

Kontakt

Här hittar du kontaktinformation till Sagogrändens förskola.

Avdelningar

Trollet

Telefon: 0171-62 64 21
E-post: sagogranden.trollet@enkoping.se

Enhörningen

Telefon: 0171-62 64 22
E-post: sagogranden.enhorningen@enkoping.se

Ugglan

Telefon: 0171-62 64 23
E-post: sagogranden.ugglan@enkoping.se

Draken

Telefon: 0171-62 64 24
E-post: sagogranden.draken@enkoping.se

Häxan

Telefon: 0171-62 65 65
E-post: sagogranden.haxan@enkoping.se

Jätten

Telefon: 0171-62 63 92
E-post: sagogranden.jatten@enkoping.se

Rektor

Marie-Louise Westring-Andersson
Telefon: 0171-62 66 99
E-post: marie-louise.westring-andersson@enkoping.se