Hummelsta förskola

På Hummelsta förskola är det viktigt att barnen känner trygghet och glädje. Vi arbetar hela tiden med värdegrundsfrågor och vårt förhållningssätt gentemot varandra.

Foto på flera barn som sitter på förskolans skolgård.

Fakta om förskolan

  • Adress: Svinnegarnsvägen 11, 745 71 Enköping
  • År: 1–5 år
  • Antal: 98 barn
  • Driftsform: Kommunal
  • Huvudman: Enköpings kommun

Lokaler

Hösten 2022 flyttade vi in i vår nybyggda förskola med plats för 160 barn.
Förskolan är byggd i 2 våningar. Den nedre våningen är för de yngre barnen i åldrarna 1-3 år och den övre våningen är för de äldre barnen 3-6 år.

Vi har en lärmiljö som utformas utifrån barngruppens olika behov och förutsättningar. Den ska främja barnen att ta fram och utveckla deras egen nyfikenhet och initiativförmåga.

Miljön är i ständig förändring och förändras utifrån det barnen visar intresse för och utmanas av. 

Foto på barn som åker på trehjulingar på skolgården.

Måltider

Förskolan har ett eget tillagningskök som lagar näringsriktig mat enligt riktlinjerna för Bra måltider i förskolan.

Måltiden som är en del i vår pedagogiska verksamhet är en lugn, trevlig och lärorik stund där det sker samtal och reflektion.

Digitala verktyg

Digitala verktyg såsom lärplattor och laptop används i verksamheten. QR-koder och greenscreen är några exempel på vad vi arbetar med.

Bibliotek

Bokbussen kommer en gång i månaden och det finns även möjlighet att beställa olika material från huvudbiblioteket.

Inskolning / introduktion

Vi har föräldraaktiv introduktion där barn och föräldrar tillsammans skolas in i den nya miljön. Introduktionstiden varierar utifrån barnets behov.

Föräldra­samverkan

Vi har öppet hus i juni för höstens nya föräldrar och barn. Efter inskolningarna under hösten har vi ett föräldramöte för hela förskolan.

Vi erbjuder föräldrar två utvecklingssamtal per år. Det första är i augusti/september, då vi tillsammans med föräldrar kartlägger barnets intressen och förmågor. Därefter erbjuder vi in till ett uppföljningssamtal i februari/mars. När ett barn är nytt på förskolan erbjuder vi alltid ett uppföljningssamtal efter någon månad.

Vi ser även det dagliga mötet vid lämning och hämtning som en viktig del av vårt samarbete med föräldrar. Som förälder är du självklart välkommen att hälsa på och delta i verksamheten. Det är bra om vi får veta i förväg att du kommer, för att kunna förbereda alla barn på bästa möjliga sätt.

Sjukdom

Vid sjukdom ringer du barnets avdelning och meddelar. Då förskolan inte är öppen så kan man prata in på avdelningens telefonsvarare. Meddela gärna dagen innan när barnet är friskt att det återkommer.

Det är av största vikt att barnen är friska för att orka med sin tid hos oss. Barnens allmäntillstånd avgör om barnet orkar vara hos oss och kan delta i alla aktiviteter.

Vi följer kommunens riktlinjer för sjukdom i förskolan.

För att förhindra smittspridning har vi tydliga hygienrutiner som till exempel att tvätta händerna ofta och använda pappershanddukar. Personalen använder skyddshandskar bland annat då de hanterar livsmedel.

Värdegrund och lokala styrdokument

Alla barn ska få en positiv och värdefull vardag. Vi ska respektera varandra, lär av varandra och ser olikheter som något bra.

All personal på förskolan har en anmälningsplikt till socialtjänsten för barnens bästa och välmående.

Fråga rektorn om du vill ta del av aktuella planer och styrdokument.

Ansök

Kontakt

Avdelningar

Grävlingen 

Telefon: 070-162 58 50 
E-post: hummelsta.gravlingen@enkoping.se

Räven

Telefon: 070-162 59 53
E-post: hummelsta.raven@enkoping.se

Myran

Telefon: 070-162 51 51
E-post: hummelsta.myran@enkoping.se

Ekorren

Telefon: 079-066 15 60 
E-post: hummelsta.ekorren@enkoping.se

Haren

Telefon: 070-162 58 60 
E-post: hummelsta.haren@enkoping.se

Rådjuret

Telefon: 070-162 58 48
E-post: hummelsta.radjuret@enkoping.se

Rektor

Charlotta Lind
Telefon: 0171-62 64 53
E-post: hummelstaforskola@enkoping.se