Gröngarns förskola

För oss på Gröngarns förskola är det viktigt att både barn och föräldrar känner trygghet och glädje under sin vistelsetid. Vi arbetar hela tiden med värdegrundsfrågor och vårt förhållningssätt gentemot varandra.

Foto av sex stycken barn som sitter bredvid varandra i en jordig backe.

Fakta om förskolan

  • Adress: Gröngarnsvägen 2, 745 26 Enköping
  • Telefon: 0171- 62 70 98
  • År: 1–5 år
  • Antal:  Cirka100 barn
  • Driftsform: Kommunal
  • Huvudman: Enköpings kommun

Gröngarns förskola ligger centralt i Enköping. Från förskolan är det nära till Munksundsskolan, bibliotek, grönområden och många parker.

Förskola har en stor och innehållsrik gård där barnen kan leka, springa, gunga, klättra, gräva, ösa vatten, kasta boll och upptäcka naturen. Vi ligger även i direkt anslutning till Gröngarnsåsen vilket ger oss stora möjligheter att vistas i skogen och uppleva djur och natur. Barnen ges stora möjligheter till att utforska och uppnå på egen hand och vi pedagoger finns med som medaktörer.

Lokaler

Vi har en lärmiljö som utformas utifrån barngruppens olika behov och förutsättningar. Den ska främja barnen att ta fram och utveckla deras egen nyfikenhet och initiativförmåga. Miljön är i ständig förändring och förändras utifrån det barnen visar intresse för och utmanas av. 

Foto av Gröngarns förskola. Det är en röd träbyggnad med vita knutar.

Måltider

Förskolan har en egen kokerska som lagar fantastiskt god mat enligt riktlinjerna för bra mat i förskolan.

Måltiden som är en del i vår pedagogiska verksamhet ska vara en lugn, trevlig och lärorik stund där det sker samtal och reflektion.

Digitala verktyg

Vi använder oss av olika digitala verktyg i vår verksamhet. Med våra lärplattor kan barnen lära i appar, lyssna på sagor, arbeta med QR-koder och tillsammans dokumentera verksamhet och lärande. Vi tar med oss lärplattorna ut på gården och på våra utflykter för att söka fakta och svara på barnens frågor.

Bibliotek

Vi har nära till Kommunbiblioteket och dit gör vi regelbundna besök.

Inskolning / introduktion

Vi använder oss av aktiv föräldraintroduktion där barnet lär känna oss och skapar trygghet tillsammans med er som vårdnadshavare första veckan. Under andra veckan önskar vi att barnet lämnas på förskolan i max 6 timmar per dag. Exakta klockslag efter överenskommelse.

Föräldra­samverkan

Vi erbjuder samtliga föräldrar två utvecklingssamtal per år. Det första är i augusti/september, då vi tillsammans med föräldrar kartlägger barnets intressen och förmågor. Därefter erbjuder vi ett uppföljningssamtal i februari/mars. När ett barn är nytt på förskolan erbjuder vi alltid ett uppföljningssamtal efter någon månad.

Vi ser även det dagliga mötet vid lämning och hämtning som en viktig del av vårt samarbete med föräldrar. Vi använder oss av plattformen InfoMentor för att dela med oss på bloggen om vad vi arbetar med på förskolan.

I InfoMentor har även varje barn en egen portfolio där barnets egna lärande dokumenteras.

Sjukdom

Vid sjukdom anmäler man barnet frånvarande genom InfoMentor. Meddela gärna dagen innan barnet återkommer.

Det är av största vikt att barnen är friska för att orka med sin tid hos oss. Barnens allmäntillstånd avgör om barnet orkar vara hos oss och kan delta i alla aktiviteter.

Vi följer kommunens riktlinjer för sjukdom i förskolan.

För att förhindra smittspridning har vi tydliga hygienrutiner som till exempel att tvätta händerna ofta och använda pappershanddukar. Personalen använder skyddshandskar bland annat då de hanterar livsmedel.

Värdegrund och lokala styrdokument

Alla barn ska få en positiv och värdefull vardag. Vi ska respektera varandra, lära av varandra och ser olikheter som något bra.

All personal på förskolan har en anmälningsplikt till socialtjänsten för barnens bästa och välmående.

Fråga rektorn om du vill ta del av aktuella planer och styrdokument.

Ansök

Kontakt

Avdelning

Åsen

Telefon: 0171-62 71 52
E-post: grongarn.asen@enkoping.se

Skogsgläntan

Telefon: 0171-62 71 53
E-post: grongarn.skogsglantan@enkoping.se

Smultronstället

Telefon: 0171-62 71 54
E-post: grongarn.smultronstallet@enkoping.se

Himlabacken

Telefon: 0171-62 71 55
E-post: grongarn.himlabacken@enkoping.se

Kojan

Telefon: 0171-62 61 10
E-post: grongarn.kojan@enkoping.se

Rektor

Caroline Mattsson
Telefon: 0171-62 70 98
E-post: grongarnsforskola@enkoping.se

Ledningsstöd

Sara Rosvall
Telefon: 0171- 62 69 94
E-post: sara.rosvall@enkoping.se