Grillby förskola

På Grillby förskola är leken och utomhusaktiviteter viktiga delar under dagen. Alla barn är unika och barnens intressen, frågor och idéer är grunden i förskolans arbete. Förskolan är utformad för att utmana barnens kreativitet.

Foto på ett barn som visar upp sina händer, händerna har målarfärg på sig.

Fakta om förskolan

  • Adress: Boglösavägen 8, 749 52 Grillby
  • År: 1–6 år
  • Antal: ca 140 barn
  • Driftsform: Kommunal
  • Huvudman: Enköpings kommun

Vi planerar så att barnen får tid för att leka, äta och vila i lugn och ro. Att vara ute mycket är en viktig bas för barnets utveckling och för att få ett gott liv.

Lokaler

Hösten 2021 flyttade in i vår nybyggda förskola som ligger centralt i Grillby.

Förskolan är byggd i 2 våningar där nedre våningen är för de yngre barnen 1-3 år och övre våningen är för de äldre barnen 3-6 år.

Foto på Grillby förskola. En flervåningsbyggnad i tegel med färglada glasfönster.

Måltider

Frukost, lunch och mellanmål äts i vår egen matsal. Maten hämtas från Grillbyskolan, som har eget tillagningskök.

Bibliotek

Barnen på förskolan har tillgång till bokbussen och är flitiga besökare.

Inskolning / introduktion

Förskolan har föräldraaktiv inskolning vilket innebär att vårdnadshavare är på förskolan tillsammans med barnet och deltar i alla aktiviteter och rutiner för att både vårdnadshavare och barnen ska känna sig trygga. Avsätt två veckor för ditt barns inskolning. Under de 3-5 första dagarna deltar vårdnadshavare aktivt i verksamheten under hela inskolningsdagarna. Resterande dagar i inskolningsperioden anpassas utifrån barnets behov och meddelas av pedagogerna under inskolningen.

Föräldra­samverkan

Samarbete med vårdhandshavare lägger vi stor vikt vid. Vi strävar efter att ha en öppen, positiv och respektfull dialog för att du som vårdnadshavare ska känna dig trygg och informerad om barnets tillvaro på förskolan.

Vi erbjuder utvecklingssamtal och föräldramöten. Vi skickar även ut information genom vår plattform Infomentor. I vår blogg skriver även varje avdelning veckovisa uppdateringar om vad som händer på vår förskola.

Sjukdom

Det är av största vikt att barnen är friska för att orka med sin tid hos oss. Barnens allmäntillstånd avgör om barnet orkar vara hos oss och kan delta i alla aktiviteter.

Vi följer kommunens riktlinjer för sjukdom i förskolan.

För att förhindra smittspridning har vi tydliga hygienrutiner som till exempel att tvätta händerna ofta och använda pappershanddukar. Personalen använder skyddshandskar bland annat då de hanterar livsmedel.

Värdegrund och lokala styrdokument

Verksamheten är utformad för att utmana barnens kreativitet, nyfikenhet. På Grillby förskola arbetar vi utifrån ett normkreativt förhållningssätt där närhet, relationer och jämlikhet är grundläggande värderingar som styr verksamheten.

Aktuella planer delas ut av rektor vid förfrågan.

Besökstider

Välkomna till Grillby förskola, vi visar förskolan och ger information. Vårens datum är:

  • Onsdag 6 mars klockan 9
  • Torsdag 2 maj klockan 9

Ni behöver inte anmäla er. Vi samlas på gården.

Ansök

Kontakt

Avdelningar

Lönneberga

Telefon: 0171-62 66 14

Bullerbyn

Telefon: 0171-62 66 01

Saltkråkan

Telefon: 0171-62 66 02

Vimmerby

Telefon: 0171-62 61 16

Mattisborgen

Telefon: 0171-62 66 15

Villa Villekulla

Telefon: 0171-62 66 03

Junibacken

Telefon: 0171-62 65 70

Rektor

Sara Måwe
Telefon: 0171-62 69 35
E-post: sara.mawe@enkoping.se