Fjärdhundra förskola

Läget med naturen inpå knuten är vad som kännetecknar vår förskola. Ett nära samarbete med Fjärdhundraskolan är något som vi värdesätter.

Foto av fyra barn som poserar vid en stor stubbe.

Fakta om förskolan

  • Adress: Eklundavägen 2, 749 70 Fjärdhundra
  • Telefon: 0171-62 70 80
  • År: 1–5 år
  • Antal: 94 barn
  • Driftsform: Kommunal
  • Huvudman: Enköpings kommun

Lokaler

Vi har ljusa och ändamålenliga lokaler som formas efter befintlig barngrupp. Förskolan är utformad på så sätt att det är enkelt att samarbeta mellan avdelningarna vilket gör att barnen blir trygga i hela huset med samtlig personal.

Förskolan har fem barngrupper med ett aktivt samarbete för att varje barn skall känna sig tryggt med alla pedagoger och med förskolans miljö både ute och inomhus.

Förskolan har tre avdelningar med barn i åldern 1-3 år samt två avdelningarna för barn i åldern 4-5 år varav en är en mobil avdelning (buss).

Foto på Fjärdhundra förskola. Det är en envåningsbyggnad av tegel.

Måltider

Vi har eget tillagningskök där vi lagar mat från grunden. Vi följer livsmedelsverkets rekommendationer för mat i förskolan. Vi äter i mindre grupper för att skapa lugn och ge samtalsutrymme för varje barn.

Digitala verktyg

De digitala verktyg som finns på förskolan är Smartboards, lärplattor och digitala robotar. Vi använder dem utforskande, i informationssökande syfte, i dokumentation tillsammans med barnen och i undervisningen.

Bibliotek

Varje avdelning har en bokhörna där vi byter ut böcker med jämna mellanrum hos bokbussen. Vi går även till Fjärdhundraskolans bibliotek regelbundet.

Inskolning / introduktion

Vi använder oss av vårdnadsaktiv introduktion. Det betyder att vårdnadshavare och barn får lära känna förskolan tillsammans under ett visst antal dagar. Vårdnadshavarna har ansvar för sitt barn under introduktionen och att barnet lär känna pedagoger och verksamheten.

När vårdnadshavare och barn känner sig trygga så provar man att lämna barnet. Detta görs i samråd med pedagogerna. Om behov finns så förlängs introduktionen eller anpassas.

Veckan efter introduktionen är det bra om barnet kan ha lite kortare dagar och att du som vårdnadshavare finns tillgänglig i nära anslutning till förskolan.

Samverkan med hemmet

Vi värdesätter kontakten med våra vårdnadshavare. Det dagliga mötet vid lämning och hämtning är en viktig del av vårt samarbete med hemmet. Då kan vi ge varandra den information omkring barnet som vi behöver.

Via lärportalen Infomentor kan vårdnadshavare få information och inblick i vad som händer i verksamheten via exempelvis nyhetsbrev och blogginlägg.

Under läsåret har vi även andra forum för samverkan med hemmet som exempelvis föräldramöte eller drop in. Där presenterar vi vår verksamhet och den undervisning som sker utifrån verksamhetens utvecklingsmål och utifrån läroplanen. 

Vi bjuder även in till utvecklingssamtal kring varje barn en gång per termin.

Sjukdom

Det är viktigt att barnen är friska för att orka med sin tid hos oss. Barnens allmäntillstånd avgör om barnet orkar vara hos oss och kan delta i alla aktiviteter. Vi följer kommunens riktlinjer för sjukdom i förskolan.

För att förhindra smittspridning har vi tydliga hygienrutiner som till exempel att tvätta händerna ofta och använda pappershanddukar. Personalen använder skyddshandskar vid behov.

Ansök

Värdegrund och lokala styrdokument

Vi arbetar med att uppdatera våra lokala styrdokument kontinuerligt. Viss del av det arbetet gör vi tillsammans med vårdnadshavare på förskolan.

Besökstider

Du får gärna besöka oss. Det gör du genom att kontakta vår rektor för att boka tid.

Kontakt

Alfons Åberg

Telefon: 0171-62 70 80 (hustelefon)
E-post: fjardhundra.alfonsaberg@enkoping.se

Mamma mu

Telefon: 0171-62 70 81
E-post: fjardhundra.mammamu@enkoping.se

Kråkan

Telefon: 0171-62 70 82
E-post: fjardhundra.krakan@enkoping.se

Spöket Laban

Telefon: 0171-62 70 83
E-post: fjardhundra.spoketlaban@enkoping.se

Pettsson och Findus

Telefon: 0171-62 70 84
E-post: fjardhundra.pettssonochfindus@enkoping.se

Virvelvinden

Telefon: 070-432 26 71
E-post: fjardhundra.virvelvinden.enkoping.se

Rektor

Therese Gezelius
Telefon: 0171-62 64 27
E-post: fjardhundraforskola@enkoping.se