Enögla förskola

Vi är en språkförskola. Vi har 19 olika modersmål bland barnen och även en finsk förskoleavdelning. Vår målsättning är att barn och vårdnadshavare ska känna trygghet hos oss.

Foto på ett barn som gungar, med en vuxen person i bakgrunden.

Fakta om förskolan

 • Adress: Örtagatan 3, 745 32 Enköping
 • Telefon: 0171-62 63 49
 • År: 1–5 år
 • Antal: 142 barn
 • Driftsform: Kommunal
 • Huvudman: Enköpings kommun

Vi har åtta avdelningar fördelat på fyra ingångar som är uppdelade i färger: Ekorren och Igelkotten är gul, Grävlingen och Mullvaden är blå, Björnen och Älgen är röda, Lodjuret och Vargen är gröna.

Enögla förskola är en partnerförskola. Partnerförskolor bygger på samarbete mellan förskolor och Uppsala universitet.

Lokaler

Enögla förskola är en av Enköpings största med åtta olika avdelningar. Vi har tre utegårdar med olika fokus; en skogsgård och två gårdar med klätterställning, gungor och andra lekmiljöer för barnen.

Förskolan är i två plan, med de små barnen på nedre plan och de stora på övre. Lokalerna är handikappanpassade och har två hissar.

Inomhus har vi byggt upp olika lärmiljöer. Lärmiljöerna utgår från barnens intressen och behov. Som exempel har vi en skapande miljö där barnen kan bygga och konstruera.

Foto på Enögla förskola. Det är en grå barackbyggnad med flera våningar.

Måltider

På Enögla förskola har vi ett eget tillagningskök där all mat lagas från grunden. Sylten är hemlagad utan tillsatser och även brödet bakas på plats.

Varje avdelning har ett eget kök där barnen får baka. Barnen äter sina måltider på avdelningarna.

Digitala verktyg

Vi använder digitala verktyg i vardagen tillsammans med barnen. Vi dokumenterar och använder digitala verktyg i barnens lärande och utveckling. 

Bibliotek

Bokbussen kommer med jämna mellanrum så att barnen kan låna böcker till förskolan.

Vi har också ett samarbete med huvudbiblioteket som har fokus på små barns språkutveckling. Varje avdelning har lånehyllor som biblioteket fyllt med böcker som barnen kan låna hem tillsammans med sina föräldrar.

Inskolning / introduktion

Vi använder oss av föräldraaktiv introduktion. Det betyder att föräldrar och barn får lära känna förskolan tillsammans under cirka tre dagar. Föräldrarna har ansvar för sitt barn under introduktionen och att barnet lär känna pedagoger och verksamheten. När föräldrar och barn känner sig trygga så provar man att lämna barnet. Om behov finns så förlängs introduktionen.

Föräldra­samverkan

Den dagliga föräldrakontakten prioriterar vi. Att du som vårdnadshavare får information om barnet och att vi får berätta om barnets dag på förskolan är viktigt. Förskolan ordnar drop-in, vernissage, lucia och sommarfest.

Varje år erbjuds föräldern två utvecklingssamtal runt sitt barn.

Föräldraråd

På förskolan finns ett föräldraråd som träffas två gånger per termin. Vi pratar om verksamheten, ekonomi och vad som händer och kommer att hända på förskolan.

Föräldraaktiviteter

Varje avdelning bjuder in till föräldraaktiviteter två gånger per år.

Sjukdom

Det är viktigt att barnen är friska för att orka med sin tid hos oss. Barnens allmäntillstånd avgör om barnet orkar vara hos oss och kan delta i alla aktiviteter. Vi följer kommunens riktlinjer.

För att förhindra smittspridning har vi tydliga hygienrutiner som till exempel att tvätta händerna ofta och använda pappershanddukar. Personalen använder skyddshandskar vid behov.

Ansök

Kontakt

Här hittar du kontaktinformation till Enögla förskola.

Gula

Ekorren

Telefon: 0171-62 72 23
E-post: enogla.ekorren@enkoping.se

Igelkotten

Telefon: 0171-62 69 06
E-post: enogla.igelkotten@enkoping.se

Blå

Grävlingen

Telefon: 0171-62 72 22
E-post: enogla.gravlingen@enkoping.se

Mullvaden

Telefon: 0171-62 72 19
E-post: enogla.mullvaden@enkoping.se

Röda

Björnen

Telefon: 0171-62 72 16
E-post: enogla.bjornen@enkoping.se

Älgen

Telefon: 0171-62 72 15
E-post: enogla.algen@enkoping.se

Gröna

Lodjuret

Telefon: 0171-62 72 18
E-post: enogla.lodjuret@enkoping.se

Vargen

Telefon: 0171-62 72 17
E-post: enogla.vargen@enkoping.se

Rektor

Jessica Lyckman
Telefon: 0171-62 63 49
E-post: jessica.lyckman@enkoping.se

Finskspråkig förskola

På Enögla förskola har vi svensk- och finskspråkiga avdelningar. Här kan du läsa på svenska och finska om vårt arbetssätt.

Om finskspråkig förskola på svenska

Enköpings kommun ingår sedan 2013 i finskt förvaltningsområde. Det betyder att finskspråkiga har en särställning och speciella rättigheter i kommunen. En av dessa rättigheter är att alla barn, vars vårdnadshavare begär, har rätt att få förskola på finska, helt eller till väsentlig del.

Kommunen har skyldighet att fråga vårdnadshavaren som söker förskoleplats om den önskar plats i en finskspråkig förskola. Barnet behöver inte kunna finska.

På Enöglas förskola har vi en finskspråkig förskolepedagog som dagligen arbetar på de olika avdelningarna och pratar finska med barnen. Utöver det samlar vi varje dag en grupp åldersvis, där barnen får undervisning på finska såväl i grupp som individuellt.

Exempelvis måndag förmiddag möts lite äldre finskspråkiga barn varandra i gruppen och på eftermiddagen övar de vardagsfinska individuellt med förskolepedagogen. Man kan gå med i finska gruppen även om barnet inte kan finska ännu.

Det räcker att föräldrarna identifierar sin finska bakgrund och är intresserade. I utbildningen används såväl finska som svenska. 

Vi arbetar enligt läroplanen och vårt mål är att barnen utvecklar och förstärker sina kunskaper i finska språket och sin kulturella identitet.

Du ansöker om plats i vår finskspråkiga verksamhet genom att logga in i kommunens e-tjänst för förskoleansökan. I listan över valbara förskolor finns vi under fliken ”Finskspråkig förskola på Enögla förskola”.

Exempel på hur vi på Enögla arbetar med att bevara finsk kultur och finska traditioner:

 • På Valborgsmässoafton pysslar vi traditionella valborgspynt som masker och pompoms.
 • På Fettisdagen åker vi pulka.
 •  Finlands nationaldag firar vi genom att pynta blåvitt och berätta historier om Finland och dess historia.
 •  De finskspråkiga boenden på Kungsgårdens vårdhem är mycket viktiga för oss och vi besöker dem gärna.
 •  Vi uppmärksammar alla finska högtidsdagar och pratar om traditioner, hur de har uppkommit och hur skiljer de sig åt mellan Finland och Sverige.

Kontakt

Låter vår verksamhet som något för ditt barn? Eller vill du bara ställa lite frågor? Ta gärna kontakt med rektor Jessica Lyckman.

Telefon: 0171-62 63 49
E-post: jessica.lyckman@enkoping.se

Suomenkielinen esikoulu

Enköpingin kunta kuuluu suomen kielen hallintoalueeseen vuodesta 2013. Tämä tarkoittaa, että suomenkielisillä on erityisasema ja erityisoikeuksia kunnassa. Yksi näistä oikeuksista on, että kaikilla lapsilla, joiden huoltaja sitä haluaa, on oikeus saada täysin tai olennaisilta osin suomenkielistä opetusta esikoulussa. 

Kunnalla on velvollisuus kysyä huoltajilta, jotka hakevat esikoulupaikkaa, jos he toivovat paikkaa suomenkielisessä esikoulussa. Lapsen ei tarvitse osata suomea.

Enöglan esikoulussa on suomenkielinen varhaiskasvattaja, joka päivittäin kiertää eri osastoilla ja puhuu lasten kanssa suomea. Sen lisäksi kootaan joka päivä iän mukaan ryhmä, jossa lapset saavat opetusta suomen kielessä sekä ryhmässä, että yksittäisesti.

Esimerkiksi maanantaisin aamupäivällä vähän vanhemmat suomenkieliset lapset tapaavat toisensa ryhmässä ja iltapäivällä he harjoittelevat arkisuomea yksin varhaiskasvattajan kanssa. Suomen kielen ryhmään voi liittyä, vaikka lapsi ei vielä osaisi suomea. Riittää, että vanhemmat tunnistavat suomalaisen taustansa ja ovat kiinnostuneita. Opetuksessa käytetään sekä suomen että ruotsin kieltä.

Työskentelemme esikoulun opetussuunnitelman mukaan ja tavoitteena on, että lapset kehittävät ja vahvistavat suomen kielen taitoaan ja kulttuuri-identiteettiään.

Haet paikkaa suomenkielisestä toiminnastamme kirjautumalla kunnan esikouluhakemusten e-palveluun.

Meidät löytää valittavana olevien esikoulujen listalta ”Enöglan esikoulun suomenkielinen esikoulu”-välilehden alta.

Esimerkkejä suomalaisen kulttuurin ja suomalaisten perinteiden säilyttämisen hyväksi tehdystä toiminnasta Enöglassa:

 • Vappuna askartelemme perinteisiä vappunaamareita ja vappuhuiskia.
 • Laskiaistiistaita vietämme laskettelemalla pulkkamäkeä.
 • Suomen itsenäisyyspäivää juhlistamme askartelemalla ja kertomuksilla Suomesta ja sen historiasta.
 • Kungsgårdenin hoivakodin suomenkieliset asukkaat ovat meille tärkeitä ja vierailemme siellä mielellään.
 • Huomioimme kaikki suomalaiset juhlapäivät, keskustelemme perinteistä, miten ne ovat syntyneet ja miten ne eroavat Suomessa ja Ruotsissa.