Bolmörtens förskola

På Bolmörten ger vi leken stort utrymme. Leken är ett viktigt pedagogiskt redskap för barns utveckling och lärande.

Foto av barn som går på Bolmörtens förskola.

Fakta om förskolan

  • Adress: Bolmörtsgatan 4, 745 36 Enköping
  • Telefon: 0171-62 709 8
  • År: 1–5 år
  • Antal: Cirka 70 barn
  • Driftsform: Kommunal
  • Huvudman: Enköpings kommun

Vi är ute varje dag och de yngsta barnen sover ute. Varje barn är unikt. Därför ser vi till varje barns behov så att det känner trygghet och glädje.

Lokaler

Förskolan består av fyra avdelningar med gott om utrymme för att dela upp i mindre grupper. Lärmiljöerna förändras allt efter barnens behov och intressen där barn och pedagoger tillsammans kan lära och utforska. Förskolan har en fantastiskt stor utegård med olika terränger att vistas i.

Foto av Bolmörtens förskola. Det är en gul byggnad med vita detaljer.

Måltider

Förskolan har en egen kock som lagar frukost, lunch samt mellanmål enligt riktlinjerna för bra mat i förskolan. 

Digitala verktyg

Vi använder oss av olika digitala verktyg i vår verksamhet. Med våra lärplattor kan barnen lära i appar, lyssna på sagor, arbeta med QR-koder och tillsammans dokumentera verksamhet och lärande. Vi tar med oss lärplattorna ut på gården och på våra utflykter för att söka fakta och svara på barnens frågor. Vi har en projektor som vi till exempel använder för att visa film utifrån aktuellt tema eller ge en extra touch med bakgrund till lärmiljön.

Bibliotek

Bolmörten har besök av bokbussen en gång per månad samt går till kommunens bibliotek.

Inskolning och introduktion

Introduktionen är till för att ditt barn ska lära känna oss personal och bli trygg här på förskolan tillsammans med dig. Första veckan är introduktionsvecka med några få timmar varje dag tillsammans med dig som vårdnadshavare. Den andra veckan önskar vi att barnet lämnas på förskolan i max 6 timmar per dag. Exakta klockslag efter överenskommelse.

Föräldra­samverkan

Vi ser den dagliga kontakten vid hämtning och lämning som viktig. Trygga föräldrar ger trygga barn. Utöver den kontakten bjuder förskolan in till samtal en gång per termin där vårdnadshavaren och en pedagog samtalar kring barnets, trivsel, utveckling och lärande samt den pedagogiska verksamheten.

Bolmörtens förskola har ett väll fungerande föräldraråd som har kontinuella möten med personal och rektor.

Vi använder oss av plattformen InfoMentor för att dela med oss på bloggen om vad vi arbetar med på förskolan. I InfoMentor har även varje barn en egen portfolio där barnets egna lärande dokumenteras.

Sjukdom

Vid sjukdom anmäler man barnet frånvarande genom InfoMentor. Vi önskar att ni meddelar oss dagen innan barnet återkommer till förskolan.

Det är av största vikt att barnen är friska för att orka med sin tid hos oss.

Barnens allmäntillstånd avgör om barnet orkar vara hos oss och kan delta i alla aktiviteter.

Vi följer kommunens riktlinjer för sjukdom i förskolan.

För att förhindra smittspridning har vi tydliga hygienrutiner som till exempel att tvätta händerna ofta och använda pappershanddukar.

Personalen använder skyddshandskar bland annat då de hanterar livsmedel.

Värdegrund och lokala styrdokument

Aktuella stryrdokument och planer delas ut av rektor vid förfrågan.

Ansök

Kontakt 

Mandelblomman

Telefon: 0171-62 61 71
E-post: bolmorten.mandelblomman@enkoping.se

Smörblomman

Telefon: 0171-62 64 68
E-post: bolmorten.smorblomman@enkoping.se

Blåklinten

Telefon: 0171-62 64 69
E-post: bolmorten.blaklinten@enkoping.se

Prästkragen

Telefon: 0171-62 64 70
E-post: bolmorten.prastkragen@enkoping.se

Rektor

Caroline Mattsson
Telefon: 0171-62 70 98
E-post: bolmortensforskola@enkoping.se

Ledningsstöd

Sara Rosvall
Telefon: 0171- 62 69 94
E-post: sara.rosvall@enkoping.se