Regler för serverings­tillstånd

Vill du servera alkoholhaltiga drycker måste du söka om tillstånd hos kommunen. 

När behövs serveringstillstånd

Serveringstillstånd enligt alkohollagen krävs i de flesta sammanhang för att du ska få servera alkoholdrycker. Du behöver tillstånd för:

 • Stadigvarande servering till allmänheten.
 • Stadigvarande servering till slutet sällskap.
 • Stadigvarande servering för catering till slutna sällskap.
 • Tillfällig servering till allmänheten.
 • Tillfällig servering till slutet sällskap.
 • Provsmakning till allmänheten/slutet sällskap.

När behövs inte serveringstillstånd

Serveringstillstånd krävs inte om alla dessa tre förutsättningar uppfylls samtidigt och serveringen:

 • Avser ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer (slutet sällskap).
 • Sker utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna.
 • Äger rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol- eller lättdrycker.

Krav på dig som söker serverings­tillstånd

För att du ska kunna bli beviljad serveringstillstånd för din restaurang krävs personlig och ekonomisk lämplighet. Du som söker:

 • Ska ha fyllt 20 år.
 • Inte ha blivit dömd för något brott de senaste åren.
 • Kan visa på ekonomisk skötsamhet, till exempel att du sköter din bokföring och betalar dina skatter och avgifter i tid.
 • Kan redovisa hur du finansierat verksamheten.
 • Ska genomföra och klara Folkhälsomyndighetens kunskapsprov i alkohollagen. Du bokar tid för provet efter att du lämnat in ansökan. Vi avgör vem/vilka som ska göra provet.

Kravet på personlig och ekonomisk lämplighet gäller även för andra med betydande inflytande i verksamheten, till exempel finansiärer. Det innebär att tillståndsenheten kan kontrollera även dessa personer vid en ansökan om serveringstillstånd.

Krav på lokalen för stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten

För att du ska bli beviljad stadig­varande serveringstillstånd till allmänheten ställer vi också krav på lokalen där alkoholserveringen är tänkt att ske.

På serveringsstället är det krav på att:

 • Det finns ett eget kök. Där ska maten tillagas eller på annat sätt tillredas. 
 • Det finns ett varierat utbud av maträtter såsom flera förrätter/smårätter, huvudrätter och efterrätter att välja på.
 • Det finns ett tillräckligt antal sittplatser för matservering.
 • Att lokalen är godkänd av Räddningstjänsten.
 • Att serveringen inte orsakar problem för ordning och nykterhet eller medför risk för människors hälsa. Det kan till exempel handla om risk för att grannar blir störda eller att verksamheten ligger nära en skola eller annat känsligt område.

Vid övriga serveringstillstånd ställs något mindre krav på kök och menyer.

Hur du ansöker om serverings­tillstånd

Du ansöker om serveringstillstånd i vår e-tjänst. Förbered dig kring vad som gäller för din ansökan innan du påbörjar ansökan.