Trafiksäkerhet

I ett bostadsområde är det extra viktigt med en säker trafikmiljö. För att veta vem du ska vända dig till med önskemål behöver du veta vem som är ansvarig för att sköta vägen.

 I tätbebyggda områden är det oftast kommunen som har det ansvaret.

Sänkt hastighet

Sänkt hastighet är en av de absolut viktigaste faktorerna för att öka trafiksäkerheten. Vägar inom tättbebyggt område ansvarar kommunen oftast för. Kontakta Kontaktcenter om du har synpunkter på hastigheten inom ett område.

För enskilda vägar eller vägar utanför tätorterna är det Trafikverket du ska kontakta om du vill göra en ansökan.

Ansök om vägmärken

Vem som beslutar om vägskyltar i ett område beror på vem som är väghållare. Du kan ansöka om vägvisning eller varningsmärken hos Trafikverket. 

Väghållare

I tätbebyggda områden är det i de flesta fall kommunen som är väghållare. Det betyder att kommunen ska sköta vägarna inom området.

Trafikverket ansvarar för det statliga vägnätet, medan enskilda personer eller vägsamfälligheter ansvarar för enskilda vägar. 

Relaterad information