Färdtjänst och resor till andra kommuner

I Enköpings kommun kan du få färdtjänst om du har en funktionsnedsättning och därför har stora svårigheter att gå eller resa med buss. Avgifterna höjs från 2024.

Ändrade telefontider och längre handläggningstid under sommaren

Under perioden 1/6–31/8 är det ändrade telefontider för handläggarna och längre handläggningstid för färdtjänst och riksfärdtjänst. Detta är på grund av hög arbetsbelastning och semestertider. 

Telefontiderna är:

  • Måndag och torsdag: 13.30–14.30.
  • Tisdag och onsdag: 9–10.

Under den här tiden är även handläggningstiden upp till 10 veckor.

Kontaktcenters telefontider är inte påverkade utan är som vanligt. Likaså färdtjänstväxeln för att boka resor är öppen som vanligt. 

Färdtjänst inom Enköping

För att få använda färdtjänst måste din funktionsnedsättningen vara mer än tillfällig. Du som har färdtjänst kan ansöka om lyfthjälp i trapporna och färdtjänst i en annan kommun.

Kostnader för färdtjänst

​Det kostar 45 kronor oavsett om du åker med taxi eller specialfordon. Du kan ta med en medresenär utan kostnad. Fler personer (medresenärer) kan åka med i mån av plats och då betalar de samma belopp som du. Meddela taxi om någon medresenärer ska åka med.

Handlingar som styrker behov av färdtjänst behövs

Vid ansökan behöver kommunen handlingar som styrker ditt behov av färdtjänst. Kommunen behöver i vissa fall läkarutlåtanden för sin handläggning.

Kommunen kommer i så fall kontakta din vårdgivare och begära in ett utlåtande, utlåtandet bekostas av dig efter egenavgift som är satt av regionen. I andra fall kan handläggare komma att kontakta dig för att se om det finns någon annan handling som kan styrka ditt behov av färdtjänst, såsom journalkopior, kontakt med kommun rehab med mera.

Det kan vara bra att känna till att en läkare inte har rätt att bestämma vem som har rätt till kommunens stöd och hjälp.

Din ansökan

När du ansöker om färdtjänst ska du skicka in din ansökan tillsammans med eventuella handlingar som styrker funktionsnedsättningen.

Har du inga sådana handlingar kommer handläggaren kontakta dig för att se vilken information handläggaren behöver hämta in.

Kontakten sker via telefon eller brev/ e-post. När handläggaren har allt material som behövs för utredningen är handläggningstiden cirka sex veckor därefter får du ett beslut hemskickat. Vid storhelger och semestertid är handläggningstiden upp till tio veckor.

Så bokar du

När du har fått beslut om att du kan få färdtjänst, kan du beställa dina färdtjänstresor via webb eller telefon.

Boka via webben

Vill du boka resor via webben, antingen till dig själv eller till en anhörig? Då behöver du få inloggning av Cabonline till deras system. Skicka ett mejl till Cabonline och ange kundens namn. Du får då ett bekräftelsemejl från Cabonline och sen tar det cirka tre dagar innan kunden är upplagd i systemet. Då får kunden eller den som skickat in ansökan ett nytt mejl med inloggningsuppgifter samt en manual för hur bokning i systemet går till.

E-post: claudia.fuentes@cabonline.com 

Boka via telefon 

Beställ dina resor genom att ringa till oss.

Telefon: 0171-62 70 90

Arbetsresor

För dig som förvärvsarbetar och har ett aktivt färdtjänstbeslut kan du från 2024 söka om arbetsresor med färdtjänst för en månadskostnad motsvarande månadskort i kollektivtrafiken (1030 kronor). 

Arbetsresor beviljas för max 6 månader åt gången. 

Du kan inte bli beviljad för resor du gör i tjänsten då det är din arbetsgivare som ska bekosta dessa.

För att ansöka om arbetsresor behöver du mejla eller posta ditt namn, personnummer, mellan vilka adresser och under vilken period du behöver åka tillsammans med ett giltigt arbetsgivarintyg.

Det ska framgå på arbetsgivarintyget hur många dagar i veckan som du arbetar och vilka arbetstider du har, samt arbetsgivarens postadress. Ansök genom att mejla till adressen nedan. 

E-post: fardtjanst@enkoping.se

Handläggningstiden för arbetsresor är för närvarande två arbetsveckor.

Fakturering av arbetsresor kommer att ske månadsvis. Din faktura betalar du alltid i efterskott.

Du kan pausa eller säga upp dina arbetsresor för nästkommande månad. Då behöver du informera färdtjänsthandläggarna två arbetsveckor innan nästkommande månad. Vi justerar inga fakturor för föregående eller pågående månad.

Färdtjänst till andra kommuner

Om du är beviljad färdtjänst kan du resa inom Enköpings kommun men också upp till 2,5 mil utanför kommungränsen, till exempel till Uppsala, Bålsta, Sala, Västerås och Strängnäs.

Du betalar 25 procent av beloppet på taxametern. Den lägsta summa som du måste betala är 45 kronor och högsta 185 kronor. En medresenär kan följa med utan kostnad. Fler personer (medresenärer) kan åka med i mån av plats och då betalar de samma belopp som du. Meddela taxi om någon medresenärer ska åka med.

Färdtjänst inom en annan kommun

Om du har färdtjänst kan du ansöka om enstaka resor inom en annan kommun som du tillfälligt vistas i.

Så ansöker du

Du ansöker om resan hos färdtjänsthandläggaren på e-post eller via kommunens kontaktcenter.

E-post: fardtjanst@enkoping.se

Telefon: 0171-62 50 00

Riksfärdtjänst

Rätt till riksfärdtjänst

Om du har en stor funktionsnedsättning med en varaktighet på minst 12 månader kan du ansöka om riksfärdtjänst för resor utanför kommunen. Du kan få riksfärdtjänst om du till exempel måste resa på ett särskilt kostsamt sätt eller om du behöver hjälp av en ledsagare under själva resan. Kraven för att få riksfärdtjänst är högre än för färdtjänst.

Handlingar som styrker behov av riksfärdtjänst behövs

Kommunen behöver få in handlingar som styrker ditt behov av riksfärdtjänst samt vilket färdmedel du klarar av att åka med.

Kommunen behöver i vissa fall läkarutlåtanden för sin handläggning. Kommunen kommer i så fall kontakta din vårdgivare och begära in ett utlåtande, utlåtandet bekostas av dig efter egenavgift som är satt av regionen.

I andra fall kan handläggare komma att kontakta dig för att se över ifall det finns någon annan handling som kan styrka ditt behov av riksfärdtjänst, såsom journalkopior, kontakt med kommun rehab med mera samt behov av visst färdmedel.

Ansök om riksfärdtjänst

När handläggaren har allt material som behövs för utredningen är handläggningstiden cirka sex veckor, därefter får du ett beslut hemskickat. Vid storhelger och semestertid är handläggningstiden upp till tio veckor. Om din ansökan kommer in för sent, eller är ofullständig, kan det innebära att du inte kan resa även om du skulle ha rätt till det.

När du fått ett beslut om riksfärdtjänst till den plats du vill resa till måste du boka din resa minst sju dagar innan avfärd.

Ansök med blankett

Ladda först ned blanketten till din dator och fyll sedan i den digitalt innan du skriver ut den.

Du kan få blankett hemskickad genom att kontakta färdtjänsthandläggaren på e-post eller via kommunens kontaktcenter. Du kan också hämta blankett hos kontaktcenter på Kungsgatan 39.

E-post: fardtjanst@enkoping.se

Telefon: 0171-62 50 00

Skicka din ansökan till:

Enköpings kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Enheten för särskild kollektivtrafik
745 80 Enköping

Intyg från läkare eller annan sakkunnig

Ibland behöver en läkare eller annan sakkunnig bedöma din rätt till riksfärdtjänst. Det gäller till exempel om det är första gången du ansöker om riksfärdtjänst. Kontakta din läkare för intyg.

Överklaga beslutet

Om du inte får rätt till riksfärdtjänst kan du överklaga beslutet. När du får beskedet får du också information om hur du kan överklaga. Du har tre veckor på dig att överklaga beslutet från det datum du tagit del av beslutet.

Boka din resa

När du fått ett beslut om riksfärdtjänst till den plats du vill resa till måste du ringa och boka din resa minst sju dagar innan avfärd. Information om hur du går tillväga står i beslutet.

Avgifter för riksfärdtjänst

Avgiftens storlek beror på hur lång resan är.

Du betalar 105 kronor för resor enkel väg upp till 100 kilometer. Därefter ökar avgiften stegvis. Du betalar som mest 755 kronor för en resa som är 1 501 kilometer eller längre. Om du har rätt till ledsagare åker denne med kostnadsfritt för att hjälpa dig på resan. Om du vill ha med en person som sällskap (medresenär) betalar den samma avgift som du.

Kommunen betalar för ledsagare

Detta gäller för ledsagare vid riksfärdtjänst:

Du kan få ta med en ledsagare när du behöver mer stöd än vad trafikföretaget kan ge. Ledsagarens uppgift på resan är att ge dig den hjälp och service som resan kräver.

Kommunen betalar för din ledsagares resor. Om du stannar själv på ett resmål betalar kommunen för ledsagarens hemresa. Kommunen betalar också din ledsagares resa för att hämta dig. Ledsagarens resa ska då ske på det billigaste sättet.

Medresenärer betalar själva

Detta gäller för medresenärer på resor med riksfärdtjänst:

  • Din medresenär betalar samma avgift som du gör.
  • Du kan ta med en medresenär utan särskild prövning om du inte fått en ledsagare beviljad.
  • Din medresenär ska stiga på och av vid samma plats som du gör.
  • I vissa fall kan du, efter en individuell prövning, ha flera medresenärer som följer dig på resan, men inte fler än vad som ryms i det fordon som du har tillstånd till.

Res med tåg, buss eller personbil

Det är kommunen som avgör färdsätt, med hänsyn till din funktionsnedsättning.

I första hand sker resorna med hjälp av allmänna kommunikationer, där du har hjälp av din ledsagare. I vissa fall där resa med allmänna kommunikationer är omöjligt att genomföra, används personbil eller specialfordon.

Det finns riktlinjer som gäller vid resorna:

  • Resor med personbil och specialfordon ska samordnas. Det betyder att din resa kan samordnas av kommun och att du får resa med en annan person i samma fordon. Det kan påverka tid för avresa och total restid.
  • Vid resor med allmänna kommunikationer ska ett så billigt färdsätt som möjligt användas och som är vanligast på den sträckan du vill åka.
  • Du ordnar själv med ledsagare om du har ett sådant tillstånd.

Lyfthjälp i trappa

Om du har färdtjänst kan du få hjälp att ta dig upp och ned för trappan med lyfthjälp. Det är personal från taxibolaget som hjälper dig upp för trappan.

När kommunen har fått din ansökan beslutar färdtjänsthandläggaren i samråd med taxibolaget om du kan få en trygg hjälp att ta dig upp och ned för trappan.

Avgiften är densamma som vid en vanlig färdtjänstresa.

Åk inte färdtjänst till sjukvården

Du ska inte åka färdtjänst till sjukvården. Har du kostnader för resor när du besöker sjukvård eller tandvård kan du ha rätt till ersättning från Region Uppsala för en del av dina resekostnader. Det heter sjukresor.