Säännöt ja kotipalveluhakemus

Lue voimassa olevista säännöistä, joita sovelletaan, kun haet kotipalvelua kotisairaanhoitoa Enköpingin kunnassa.

Henkilökohtainen hoiva ja palvelutoimet

Kotipalvelu koostuu henkilökohtaisesta hoivasta ja/tai palvelutoimista ja voit saada apua vuorokauden ympäri. Kotipalvelua ovat esimerkiksi:

 • apu ruokailun yhteydessä
 • apu henkilökohtaisessa hygieniassa, pukeutumisessa ja liikkumisessa
 • kävelylenkit
 • eristäytymisen katkaiseminen
 • tukitoimet, joiden avulla voit tuntea olosi turvalliseksi.
 • saattaminen
 • omaistesi lomittaminen

Käytännön apu kodinhoidossa, esimerkiksi

 • pyykinpesu ja tavanomainen vaatehuolto
 • siivous
 • apu erilaisissa kauppaostoksissa
 • pankkiasioiden hoitaminen
 • ruoanlaitto
 • valmiin aterian noutaminen

Kunnan työntekijöiden aina suorittamat toimet

Jotkut toimet eivät kuulu asiakasvalinnan piiriin, vaan kunnan työntekijät suorittavat ne aina:

 • Kotisairaanhoito ilman kotipalvelupäätöstä
 • Toiminta- tai fysioterapeutin toimet ilman kotipalvelupäätöstä
 • Pelkästään turvahälytin.

Valitsemiesi suorittajien aina suorittamat toimet

Jos olet saanut kotipalvelupäätöksen ja tehnyt asiakasvalinnan, vastaa valitsemasi suorittaja:

 • Hoivatoimista vuorokauden ympäri
 • Kotisairaanhoidosta
 • Toiminta- tai fysioterapeutin toimista
 • Turvahälyttimestä

Jos tarvitset vain siivousapua

Jos tarvitset vain siivousapua, voit ottaa yhteyttä yksityiseen siivousyhtiöön ja maksaa sille siivouksesta.

Asiakasvalinta

Sinä, joka olet saanut avuntarvepäätöksen oikeudestasi kotipalveluun, voit valita toimien suorittajan: kunnallisen tai yksityisen suorittajan. Jos et tee valintaa, sinulle myönnetyt toimet suorittavat kunnallinen tai yksityinen suorittaja työvuorolistan mukaan. Jos valitset yrityksen, joka suorittaa vain palvelutoimet, huolehtii kunta kotisairaanhoitotoimista.

Asiakasvalinta merkitsee sitä, että saat paremman valinnanvapauden ja paremmat mahdollisuudet vaikuttaa siihen, miten ja kenen taholta toimet toteutetaan. Sinun ei tarvitse tehdä valintaa. Jos et tee aktiivista valintaa, saat toimet kunnalliselta yhtiöltä (Attendo tai Allas vård och omsorg) työvuolistan mukaisesti.

Näin se tehdään

Kun valinnan aika lähestyy, saat kunnalta tietoa siitä, miten valinta tehdään, valittavana olevat suorittajat ja mitä he voivat tarjota. Saat apua avuntarpeenkäsittelijältäsi, joka voi vastata kysymyksiin ja antaa sinulle tarvitsemasi tiedot. Jos et ole tyytyväinen valintaasi, voit vaihtaa suorittajan. Ota siinä tapauksessa yhteyttä avuntarpeenkäsittelijääsi, joka auttaa sinua.

Kunnan vastuu

Kunnanvaltuusto on päättänyt, että Enköpingin kunnassa sovelletaan asiakasvalintajärjestelmää kotipalvelussa ja kotisairaanhoidossa. Toiminnasta vastaa kuitenkin jatkossakin hoito- ja hoivalautakunta. Asiakasvalinta ei vaikuta millään tavalla oikeuteesi saada tukea ja hoivaa. Voit valita kunnallisen tai yksityisen suorittajan tai jättää valinnan tekemättä, maksu on silti sama.

Yksityinen suorittaja

Voidakseen tarjota sinulle palvelujaan, yksityisten suorittajien täytyy ensin saada hyväksyntä kunnalta. Kunta päättää, mitkä vaatimukset suorittajien on täytettävä. Kunta vastaa myös siitä, että hyväksytyt suorittajat noudattavat sopimusta.

Kunnallinen suorittaja

Asiakasvalintajärjestelmän käyttöönotto mahdollistaa kunnallisen kotipalvelun ja kotisairaanhoidon saatavuuden sinulle, asuitpa missä tahansa paikassa kunnassa.

Näin teet hakemuksen

Teet hakemuksen tapaamalla avuntarpeenkäsittelijän, joka selvittää avuntarpeesi. Selvityksen pohjalta päätetään, mitä tukea voit saada.

Kun haet kotipalvelua, sinun on täytettävä lomake, jolla haetaan kotipalvelua sosiaalipalvelulain (SoL) nojalla sekä lomake, jolla haetaan kotipalvelun suorittajaa.

Kotipalvelun tilapäinen peruuttaminen

Jos sinulle tulee jokin este, peruuta suunniteltu kotipalvelu vähintään neljä (4) päivää ennen estymispäivää, muutoin joudut maksamaan suunnitellusta ajasta. Jos joudut sairaalaan tai lyhytaikaispaikkaan, menet lomitus- tai vuorotteluhoitoon, et maksa mitään kotipalvelumaksua siltä ajanjaksolta. Sinun ei tarvitse peruuttaa kotipalvelua näissä tapauksissa, mutta on hyvä, jos mahdollisuuksiesi mukaan ilmoitat kotipalveluryhmälle siitä, että heidän ei tarvitse tulla luoksesi poissa ollessasi.

Kotisairaanhoito

Kunnallisella terveyden- ja sairaanhoidolla tarkoitetaan hoitoa arviolta yli 14 päivän pituisen ajanjakson aikana, jolloin hoitoa tarvitseva ei pääse omatoimisesti terveyskeskukseen, eli ns. kotisairaanhoitoa.

Kunnallista hoitoa saa vuorokauden ympäri hoivahenkilöstöltä ja sairaanhoitajilta.

Kotisairaanhoidon ansiosta pitkäaikaissairaat voivat saada hoitoa kotonaan.