Kommunal hyresgaranti

Du kan ansöka om att få hjälp via en kommunal hyresgaranti.

Det betyder att kommunen går i borgen för dig om du har skulder som gör att du inte kan få ett eget förstahandskontrakt på en hyres­lägenhet. Men du ska ha ekonomiska förutsättningar att klara av att betala hyran.

Om du behöver en hyresgaranti kan du ansöka om det hos kommunen.

Krav för att få hyresgaranti

  • Du måste stå i bostadskön hos Enköpings Hyresbostäder och du ska ha varit folkbokförd i Enköpings kommun i minst sex månader.
  • Du ska ha ekonomiska förutsättningar att klara av att betala hyran. Vi gör en budgetkalkyl utifrån Konsumentverkets riktlinjer för rimlig levnadsnivå. Som inkomst räknas lön, a-kassa, sjukersättning, studiestöd och inkomster från Försäkringskassan. Om du har en anställning ska du ha rätt till inkomstbaserad a-kassa.
  • Du får inte ha några skulder eller betalningsanmärkningar de senaste tolv månaderna och du får inte ha skulder till Enköpings Hyresbostäder.

Gäller i tre år

Hyres­garantin gäller i tre år och för maximalt sex obetalda hyror. Din godkända ansökan gäller i sex månader. Om du inte fått en lägenhet inom de sex månaderna måste du göra en ny ansökan med nya handlingar och uppgifter.

Skuld till kommunen ska betalas tillbaka

Du står själv för kontraktet och du är ansvarig för att hyran blir betald. Om kommunen måste betala ut hyresgarantin får du en skuld till kommunen. Den skulden måste du betala tillbaka.