Enköpings kommun följer utvecklingen av Sveriges terrorhotnivå

Publicerad

Sverige har sedan augusti förhöjd terrorhotnivå. Enköpings kommun följer utvecklingen.

Foto på Säkerhetspolisens logotyp på fasad upplyst i mörker.

Foto: Säkerhetspolisen

Sedan augusti har Sveriges terrorhotnivå höjts från en trea till en fyra på en femgradig skala. Beslutet har tagits av Säkerhetspolisen. Bakgrunden till beslutet är ett försämrat läge vad gäller attentatshot mot Sverige och att Säkerhetspolisen bedömer att hotet kommer att bestå under en längre tid. Enköpings kommun följer utvecklingen av landets terrorhotnivå. Mer information om den höjda terrorhotnivån hittar du hos Säkerhetspolisen.

Hur du kan förhålla dig till ökad terrorhotnivå

Polisen skriver på sin webbsida att det går bra att fortsätta göra de saker i vardagen som du brukar, men att det är bra att vara vaksam.

Säkerhetspolisens och Polisens rekommendationer för kommuninvånare:

  • Var uppmärksam på avvikelser och avvikande beteenden i offentliga miljöer.
  • Tipsa polisen via 114 14 eller polisen.se vid avvikelser. Vid pågående brott ska du ringa 112.
  • Var källkritisk och sprid enbart information från betrodda och bekräftade källor.

Mer information om rekommendationerna och hur du som kommuninvånare kan påverkas av höjd terrorhotnivå finner du på Polisens webbplats.

Din egen och kommunens krisberedskap

På kommunens webbsida om krisberedskap kan du få information om hur du själv kan förbereda dig inför kris och hur kommunen arbetar i kris. Här kan du kan även hitta länkar till andra myndigheter som arbetar med kris och terrorhot.

Kontakta oss vid frågor

Om du har frågor eller vill veta mer är du välkommen att kontakta oss.