Bli Första hjälpare och stöd en ung person i kris

Publicerad

Var med på en kurs som lär dig om psykiska sjukdomar och självmordsförsök. Du kan lära dig att rädda liv.

Foto: Mostphotos

Målsättningen med kursen är att rädda liv genom att öka kunskapen om psykiska sjukdomar, självmordsförsök och självmord för att på så sätt förhindra spridning av negativa attityder, rädslor och tabun mot psykisk sjudkom.

Kursens innehåll

Som Första hjälpare får du lära dig att stödja och uppmuntra en drabbad person tills ett tillfälligt kristillstånd är över eller tills personen fått lämplig professionell hjälp. Kursen lär ut en handlingsplan. Den lär också ut var det lokalt går att söka professionell  hjälp.

I kursen ingår:

  • träningsmoment
  • gruppövningar
  • åskådliggörande filmer.

Kursen vänder sig till alla

Kursen är för alla såväl anställda som andra intresserade. Den här kursen inriktar sig på unga personer. I november kommer en kurs som är inriktad på vuxna.

Kursen omfattar 14 timmar uppdelat på 4 kvällar. För att få intyg som första hjälpare behöver du delta på alla tillfällen.

Kursen är kostnadsfri.

Datum, tid och plats

Datum:

  • tisdag 3 oktober
  • tisdag 10 oktober
  • tisdag 17 oktober
  • tisdag 24 oktober.

Tid: 17.30–21.00.

Plats: Ljunggården, Kraftgatan 14A, Stora Salen.

Anmäl dig senast 28 september

Anmäl dig senast 28 september till Eva Nilsson:

Epost: eva.nilsson@enkoping.se

Vi bjuder på kaffe och smörgås så anmäl om du har något speciellt önskemål.

Det här är en del i kommunens suicidpreventiva arbete.

Kontakta oss vid frågor

Om du har frågor eller vill veta mer är du välkommen att kontakta oss.