Tips för att minska spridning av svinpesten

Publicerad

Afrikansk svinpest har konstaterats i Fagersta kommun i Västmanlands län. Den drabbar vildsvin och grisar och är mycket smittsam. Den drabbar inte oss människor men vi kan sprida virussjukdomen.

Illustration av vildsvin, två personer med ryggsäckar i skog samt en överkryssad korvsmörgås på marken.

Illustration från Jordbruksverket.

I Enköpings kommun har det ännu inte konstaterats någon smitta. I området där smittade djur har hittats har det upprättats en så kallad smittad zon där extra försiktighet och speciella regler gäller. För att minska risken för spridning finns det saker för dig att tänka på.

Gör så här för att minska smittspridningen

 • Släng matrester i soporna. Lämna dem inte i markerna efter en picknick eller vid rastplatser utmed vägar.
 • Ta inte med korv, kött och andra charkvaror till Sverige från länder där afrikansk svinpest finns.
 • Kompostera ditt matavfall i sluten behållare som vildsvin inte kan komma in i.
 • Rapportera fynd av sjuka eller självdöda vildsvin till Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA).

Det här är afrikansk svinpest

Afrikansk svinpest (ASF) är en smittsam och dödlig virussjukdom som drabbar tam­grisar och vildsvin. Viruset som orsakar sjukdomen är mycket motståndskraftigt och överlever länge i miljön och i kött från infekterade djur, även om köttet varit fryst. Afrikansk svinpest smittar inte människor. Den kan vara mycket kostsam att bekämpa.

Så sprids den afrikanska svinpesten

Mellan svinbesättningar kan virus överföras med levande djur, kläder, bilar och redskap. En annan viktig källa för smittspridning är animaliska livsmedel.

Viruset överlever under långa perioder i fryst kött, icke värmebehandlade produkter och i torkade eller saltade produkter, exempelvis korv. Det är därför förbjudet att utfodra både tama grisar och vildsvin med matavfall. Ta inte heller med dig kött­produkter hem från ett land där svinpest förekommer.

Det här gäller för dig som är jägare eller har grisar

För dig som är jägare eller som har grisar finns en del att tänka på.

Du som är jägare

 • Rapportera fynd av sjuka eller självdöda vildsvin till Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA).
 • Rengör kläder och utrustning om du varit på vildsvinsjakt i ett smittat område. Vildsvinens blod och avföring är smittförande. Rengör först mekaniskt med borste och vatten så all synlig smuts och blod försvinner. Förvara sedan kläderna och utrustningen luftigt inomhus i rumstemperatur i minst en vecka innan du använder dem igen.
 • Tvätta din jakthund efter att du jagat med den i ett smittat område.
 • Besök inte svenska grisbesättningar inom 48 timmar efter vildsvinsjakt i ett smittat område.
 • Kött och obehandlade jakttroféer kan innebära en smittrisk och får inte lämnas så att grisar eller vildsvin kan komma åt dem.

Du som har grisar

 • Mata inte grisar med matrester. Det är förbjudet på grund av risken för smittspridning.
 • Se till att besökare i dina djurstallar använder skyddskläder och tvättar händerna då de går in i stallarna.
 • Undvik om möjligt att föra in strö, grovfoder och spannmål till alla djur från länder där afrikansk svinpest förekommer.
 • Om du måste köpa in strö, grovfoder eller spannmål från ett land där afrikansk svinpest förekommer bör du först lagra materialet på en vildsvins­säkrad plats före användning eller vidareförmedling. Strö och grovfoder bör lagras i tre månader och spannmål bör lagras i en månad.
 • Om du köpt grovfoder eller halm från ett land där afrikansk svinpest förekommer och du hittar rester av djurkroppar i fodret som inte kan uteslutas vara från vildsvin eller tamgris ska du kontakta jordbruksverket.

Rapportera fynd av sjuka eller döda vildsvin

Om du hittar sjuka eller döda vildsvin i naturen ska du kontakta Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) omgående.

Mer information

Kontakta oss vid frågor

Om du har frågor eller vill veta mer är du välkommen att kontakta oss.