Kommunen bevakar läget kring översväm­ningarna

Publicerad

Kommunen håller koll på de höga vattenflödena i regionen. Enköping är inte lika drabbat som närliggande kommuner.

Bland annat Heby kommun, Uppsala kommun och Västerås kommun har drabbats av höga vattenflöden.

Vi bevakar händelserna men just nu är det lugnt i Enköping. Vi har hittills klarat oss bra i jämförelse med närliggande kommuner.

Hur påverkar översvämningarna badvattnet i Alstasjön och Örsundaån?

Under badsäsongen som är mellan juni till augusti tar vi regelbundna prover på officiella badplatser, som Alstasjön, för att säkerställa att vattnet är säkert att bada i. I Örsundaån och andra vattendrag som inte är listade som officiell badplats tar vi inte prover.

Det är svårt att säga om det avloppsförorenade vattnet påverkat Alstasjön och Örsundaån i Örsundsbro då det är ett rejält avstånd från utsläppspunkten men här kommer några generella riktlinjer:

Hur påverkar utsläppen naturen?

Om orenat avloppsvatten släpps ut i naturen blir det en tillfällig ökning av organiskt material i vattnet som kräver mycket syre för att brytas ned. Beroende på hur mycket orenat vatten som släpps ut och hur stort vattendraget är samt cirkulationen i vattnet blir konsekvenserna olika. Normalt är påverkan på vattenmiljön kortvarig – en eller ett par dagar.

Hur påverkar utsläppen badvattenkvaliteten?

Virus och bakterier som finns i avloppet hamnar i badvattnet. Utspädningen blir dock så pass stor att risken för smitta minskar snabbt med tiden. De flesta tarmbakterier och virus som lever i människan dör snabbt av då det kommer utanför människokroppen eftersom sjö- och havsvatten inte är deras naturliga miljö. Cirka 85–95 procent av bakterier och virus dör av varje dag.

När och var kan jag bada efter utsläppen?

En vecka efter utsläppen brukar halterna vara så pass låga att det borde vara säkert att bada igen. Det är svårt att säga hur nära en utsläppspunkt man kan bada vid ett utsläpp, en sträcka på cirka 500 meter från pumpstationen är ett försiktighetsavstånd vi tror kan vara rimligt. Detta är också kopplat till storlek på sjön, vind och mängd utsläppt vatten.

Kontakta oss vid frågor

Om du har frågor eller vill veta mer är du välkommen att kontakta oss.