Enköpings kommun provtar PFAS

Publicerad

I Sverige och Enköpings kommun pågår just nu en kartläggning av misstänkta PFAS-förorenade områden. Vissa fastighetsägare i Enköping kommer därför bli kontaktade inom kort angående provtagning av dricksvattnet.

Syftet med den nationella kartläggningen är att hitta områden som kan innebära risk för hälsa och miljö. Det är ett långsiktigt arbete som kommer ta flera år att genomföra.

I Enköping har det hittats förhöjda halter av PFAS i dricksvattnet på räddningstjänstens övningsplats utanför Enögla. Det finns även förhöjda halter PFAS i grundvattnet vid Annelunds avfallsdeponi. Det är platser där det ofta förekommer höga halter av PFAS.

Under kommande veckor kommer vi ta kontakt med utvalda fastighetsägare som har enskilda brunnar kring brandövningsplatsen och deponin för att kartlägga eventuell spridning. Baserat på provtagningsresultat kan vi ta ytterligare prover om det behövs.

Läs mer om PFAS

Vill du lära dig mer om PFAS eller veta hur du ska ta hand om din brunn kan du läsa mer via länkarna nedanför.

Kontakta oss vid frågor

Om du har frågor eller vill veta mer är du välkommen att kontakta oss.