Kurs i första hjälpen psykisk hälsa 

Publicerad

Välkommen att delta på en kurs med målsättningen att ytterst rädda liv genom att öka kunskapen om psykisk ohälsa. 

Öka kunskapen om psykiska sjukdomar, självmordsförsök och självmord och var med och förhindra spridningen av negativa attityder, rädslor och tabun mot psykisk sjukdom.

Som första hjälpare får man lära sig att stödja och uppmuntra en drabbad person tills ett tillfälligt kristillstånd är över eller tills personen fått lämplig professionell hjälp. Kursen lär ut en handlingsplan. Vi pratar också om hur det lokalt går att söka professionell hjälp. I kursen ingår träningsmoment, gruppövningar och åskådliggörande filmer.

Kursen omfattar 12–14 timmar uppdelat på fyra halvdagar och leds av några av våra utbildade instruktörer. För att få intyg som första hjälpare behöver man delta på alla tillfällen.

Vårens kurstillfälle

Kursen är gratis och hålls tisdagkvällar 18 april, 25 april, 2 maj och 9 maj.
Tid: klockan 17.30–20.30.
Lokal: Ljunggården.

Anmäl dig

Anmäl dig senast 11 april. För anmälan eller frågor, mejla kursledare Charlotte Nyberg.

Epost: lotta.nyberg@enkoping.se

Kontakta oss vid frågor

Om du har frågor eller vill veta mer är du välkommen att kontakta oss.