Kommunens vision, varumärke och värdegrund

Här kan du läsa mer om kommunens vision, varumärke och värdgrund.

Kommunens vision

Kommunens vision beskriver en önskan om hur framtiden ska bli till år 2030.

Bakgrund

Den 9 april 2013 beslutade kommunfullmäktige om en vision för år 2030.

Enköpings kommuns förtroendevalda har arbetat fram visionen med hjälp av synpunkter och förslag från kommuninvånare och företagare.

Vision för 2030

Enköping är inspirerande med en livsmiljö där alla kan utveckla sitt allra bästa jag. Självklar livskvalitet, attraktivast i regionen och en hållbar omvärldsaktör.

Flera delar i visionen

Självklar livskvalitet:

 1. Enköping ger alla bästa möjliga livskvalitet i livets alla skeden.
 2. En trygg ålderdom är självklar, likaså omvårdnad med kvalitet.
 3. Kommuninvånarna är delaktiga och upplever att de har inflytande över kommunens utveckling.
 4. En dynamisk samverkan mellan utbildning och arbetsliv gör att medborgarna ständigt kan vidareutvecklas.
 5. Ett entreprenöriellt förhållningssätt genomsyrar det livslånga lärandet.
 6. Enköping är en del av en större kunskapsregion som ger möjlighet till utbildning i eller i närheten av kommunen.
 7. Enköping berikas och stärks av jämställdhet, mångfald och en god integration.

Attraktivast i regionen:

 1. Hållbar miljö och energi ingår som en självklarhet i allt samhällsbyggande.
 2. Det finns attraktiva boendeformer i hela kommunen som utgår från de behov som finns i olika faser i livet.
 3. Kommunen har ett rikt och kreativt kultur- och fritidsliv med många spännande mötesplatser för invånare och besökare.
 4. Kulturlandskapet och besöksmålen ger en ständigt ökande ström av besökare till en sjudande och aktiv landsbygd.
 5. Enköpings välkänt goda företagsklimat gör kommunen till en självklar plats att etablera, driva och utveckla företag
 6. Kommunen har en väl utbyggd infrastruktur med god tillgänglighet för alla.

En hållbar omvärldsaktör:

 1. Enköping har ett öppet förhållningssätt till övriga världen.
 2. Kommunen har minsta möjliga klimatpåverkan på lokal, regional och nationell nivå samt globalt.
 3. Kommunen driver högklassiga miljöprojekt och hushållar med jordens resurser.
 4. Det är naturligt för Enköping att samverka i vår närhet, inom EU och globalt.

Kommunens varumärke

Våra varumärken leder oss i arbetet med att göra Enköpings kommun attraktiv som plats att bo på, som arbetsgivare och som en plats för företag att växa på.

Arbets­givar­varumärket

Hjälper oss att locka sökande till lediga tjänster och behålla kompetenta medarbetare.

Plats­varumärket

Visar de egenskaper och värden vi vill att omvärlden ska förknippa platsen Enköping med; nära, tillsammans, engagerade.

Kommunens värdegrund

Vår värdegrund leder oss i arbetet med att göra Enköpings kommun attraktiv som plats att bo på, som arbetsgivare och som en plats för företag att växa på.

För att vår utsida och insida ska stämma överens går vår interna värdegrund hand i hand med arbetsgivarvarumärket och varumärkesplattformen.

Värdegrunden beskriver den kultur som präglar organisationen. Organisationens värdegrund genomsyrar såväl mötet med den som tillhandahåller kommunens tjänster som mötet medarbetare mellan. Värdeorden är ansvar, trygghet, service och ambition.