Val­nämnden

Valnämnden ansvarar för att genomföra val i kommunen till riksdag, landsting, kommun och Europaparlamentet.

Nämnden styrs av en ordförande och
en vice ordförande samt ytterligare tre ledamöter och fem ersättare.

Valnämnden har ingen egen förvaltning, utan får stöd av kommunledningsförvaltningen.

Vanliga frågor

När sammanträder valnämnden?

Under 2019 sammanträder valnämnden 15 januari, 12 februari, 19 mars, 16 april, 14 maj, 4 juni, 10 september och 12 november.

Vilka ansvarsområden har valnämnden?

Valnämnden är en lokal valmyndighet. Det innebär att nämnden ansvarar för kommunens uppgifter vid val och folkomröstningar. Bland annat ser nämnden till att det finns vallokaler och röstmottagare. Nämnden har också ansvar för förtidsröstning. Verksamheten regleras främst i vallagen.

Vad betyder VN?

VN är en förkortning av valnämnden.

Fördjupning