Miljö- och byggnads­nämnden

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar och bestämmer utifrån ett antal lagar som miljöbalken, plan- och bygglagen, livsmedelslagen och smittskyddslagen.

Nämnden styrs av en ordförande och
en vice ordförande samt ytterligare sju ledamöter och sju ersättare. Nämnden har ett arbetsutskott.

Miljö- och byggnadsnämnden har en egen förvaltning som heter miljö- och byggnadsförvaltningen.

Vanliga frågor

När sammanträder miljö- och byggnadsnämnden?

Under 2019 sammanträder miljö- och byggnadsnämnden den 9 januari, 6 februari, 6 mars, 3 april, 8 maj, 12 juni, 11 september, 9 oktober, 13 november och 11 december.

Vad ansvarar miljö- och byggnadsnämnden för?

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar och bestämmer utifrån ett antal lagar som miljöbalken, plan- och bygglagen, livsmedelslagen och smittskyddslagen.

​Om miljö- och byggnadsnämndens uppdrag och ansvar

Vad är aktuellt just nu?

​Vi arbetar för att bygglovsprocessen ska upplevas effektiv och att handläggningstiden för ett komplett bygglovsärende inte ska vara längre än tio veckor.

Vi arbetar systematiskt för att förbättra servicen till våra kunder, ofta i nära samarbete med kommunens näringslivsservice. Vårt index i Stockholm Business Alliance (SBA) nöjd-kund-undersökning ska öka under året.

Vi arbetar för att införa Smiley som är ett premieringssystem för livsmedelsverksamheter, men främst är det till för dig som konsument. På enkoping.se/smiley kan du läsa mer om hur det fungerar.

Under året ska vi öka tillsynen i publika lokaler, på allmänna platser och andra miljöer som våra invånare besöker. Enkla hinder som gör att dessa lokaler, platser eller miljöer inte får användas ska upptäckas och åtgärdas. Detta gör vi för att våra invånare ska ha god tillgång till publika lokaler, allmänna platser och andra miljöer.

Fördjupning